مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام تهیه حمل و نصب صندلی استادیومی و متعلقات مربوط به آببندی صندلی 1400/05/16
استعلام خدمات تهیه مصالح و اجرای عملیات گازرسانی 1400/05/16
استعلام خدمات تهیه حمل تخلیه نصب و راه اندازی کولر گازی 1400/05/16
استعلام خدمات بیمه تمام خطر مهندسی 1400/05/16
استعلام خدمات تهیه حمل و نصب لمینیت شیشه سکوریت رینگ حفاظتی 1400/05/16
استعلام خدمات بیمه تمام خطر مهندسی موضوع تکمیل کارهای باقیمانده استخر 1400/05/16
استعلام خدمات بیمه تمام خطر تکمیل کارهای باقیمانده استخر 1400/05/16
استعلام تهیه حمل تخلیه نصب و راه اندازی کولرگازی 1400/04/28
استعلام خدمات تهیه حمل و نصب لمینیت شیشه سکوریت رینگ حفاظتی 1400/04/28
استعلام خدمات بیمه تمام خطر 1400/04/27
استعلام خدمات تهیه مصالح و اجرای عملیات گازرسانی 1400/04/23
استعلام خدمات تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیلی استادیوم 5000 نفری میانه 1400/04/21
استعلام خرید لوازم سرورهای شرکت 1400/04/16
استعلام خدمات عملیات برق رسانی به سالن 6000 نفری 1400/04/16
استعلام خرید لوازم سرورهای شرکت 1400/04/08
استعلام تهیه ، حمل و نصب پنجاه عدد لامپ 1400/04/14
استعلام خدمات بیمه تمام خطر مهندسی 1400/04/09
استعلام تهیه لوازم اکترونیکی 1400/04/06
استعلام خدمات بیمه تمام خطر مهندسی 1400/03/26
استعلام خدمات بیمه تمام خطر مهندسی 1400/03/17
صفحه 1 از 58