کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7839829 استعلام قیمت خرید رایانه با متعلقات استان هرمزگان 1403/01/27 1403/02/01
7839327 استعلام قیمت خرید رایانه با متعلقات استان هرمزگان 1403/01/27 1403/02/10
7826042 استعلام قیمت تامین ترکیبات غیر شیمیای جهت ردیابی و مبارزه با آفات چوبخوار و نخیلات و تحویل در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان طبق فرمت پیوست استان هرمزگان 1403/01/21 1403/01/26
7825841 استعلام قیمت انجام عملیات اصلاح نژاد دام ( شتر) استان هرمزگان 1403/01/21 1403/01/27
7821616 استعلام قیمت احداث 6باب استخر ذخیره آب استان هرمزگان 1403/01/20 1403/01/26
7814820 استعلام قیمت ایجاد ایستگاه الگویی مدیریت تلفیقی مگس انبه جهت پایش ، نظارت، و پیش آگاهی محصولات زراعی ، باغی، یا گلخانه ای در سطح 700 هکتار استان هرمزگان 1403/01/19 1403/01/25
7811937 استعلام قیمت کاغذ چندمنظوره استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/21
7811917 استعلام قیمت خرید لوازم بهداشتی و تنظیف - مایع دست شویی استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/21
7811096 استعلام قیمت تامین ترکیبات غیر شیمیایی جهت ردیابی و مبارزه با آفات چوبخوار و نخیلات استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/21
7810525 استعلام قیمت خرید خدمات فنی و کارشناسی ردیابی با آفات چوبخوار در باغات نخیلات در سطح استان استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/21
7810442 استعلام قیمت تامین نهاد های بیولوژیک و غیر شیمیایی جهت مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زای گیاهی و تحویل در سازمان جهادکشاورزی هرمزگان استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/21
7806304 استعلام قیمت خرید رایانه با متعلقات استان هرمزگان 1403/01/15 1403/01/20
7794717 استعلام قیمت آزمون خاک و توصیه کودی-خرید کود و سم -نوار تیپ -برگزاری کلاس آموزشی -چاپ بنر -خرید پمپ 45 بار و اجاره خودرو خرید نوار آبیاری استان هرمزگان 1403/01/06 1403/01/15
7794709 استعلام قیمت خرید کود و سم -نوار تیپ -برگزاری کلاس آموزشی -چاپ بنر -خرید پمپ 45 بار و اجاره تراکتور و خرید بذر استان هرمزگان 1403/01/06 1403/01/15
7794663 استعلام قیمت آزمون خاک و توصیه کودی-خرید کود و سم -نوار تیپ -برگزاری کلاس آموزشی -چاپ بنر -خرید پمپ 45 بار و اجاره تراکتور استان هرمزگان 1403/01/06 1403/01/15
7786431 استعلام قیمت مرمت و بازسازی کانال آبرسانی روستای آقاسین استان هرمزگان 1402/12/26 1403/01/06
7782142 استعلام قیمت احداث جاده بین مزارع بطول 1100 متر در منطقه استان هرمزگان 1402/12/24 1402/12/27
7779515 استعلام قیمت طرح اجرای الگوی کشت سال 1402 استان هرمزگان 1402/12/23 1402/12/26
7770573 استعلام قیمت اجاره خودرو-چاپ بنر -خرید سم و کود میکرو- کلاس آموزشی -خرید نوار ابیاری و آزمون اب خاک و توصیه کودی استان هرمزگان 1402/12/20 1402/12/26
7770401 استعلام قیمت عملیات هزینه ای طرح ضریب خود اتکایی محصولات راهبردی دانه های روغنی کنجد استان هرمزگان 1402/12/20 1402/12/26
صفحه 1 از 74