مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام باتری قابل شارژ اسیدی 1400/07/24 1400/07/26
استعلام سرویس ونگهداری دستگاه های اسکناس شمار 1400/07/19 1400/07/21
استعلام سرویس ونگهداری دستگاه های اسکناس 1400/07/12 1400/07/18
استعلام سرویس ونگهداری دستگاه های نوبت دهی 1400/06/31 1400/07/04
استعلام سرویس ونگهداری دستگاه های نوبت دهی 1400/06/31 1400/07/04
استعلام سرویس ونگهداری دستگاه های نوبت دهی 1400/06/24 1400/06/27
استعلام باطری12ولت26آمپر 1400/06/20 1400/06/22
استعلام خرید تونر و ریبون پرینتر 1400/06/18 1400/06/21
استعلام خریددوربین های سیستم نظارت تصویری 1400/06/08 1400/06/10
استعلام دستگاه های اسکناس شمار 1400/06/08 1400/06/10
استعلام سرویس ونگهداری دستگاه های نوبت دهی 1400/06/07 1400/06/08
استعلام تامین باطری12ولت26آمپرگرانتی2سال. 1400/06/06 1400/06/08
استعلام سرویس ونگهداری دستگاه های نوبت دهی 1400/06/01 1400/06/03
استعلام چاپ وارسال مطبوعات 1400/05/13 1400/05/16
استعلام پشتیبانی،سرویس ونگهداریUPS،باطری وچاه های ارت 1400/05/05 1400/05/09
استعلام چاپ وارسال مطبوعات 1400/05/05 1400/05/09
استعلام پشتیبانی،سرویس ونگهداریUPS،باطری وچاه های ارت 1400/05/02 1400/05/04
استعلام سرویس ونگهداری سیستم نظارت تصویری 1400/04/26 1400/04/28
استعلام تهیه وارسال رسیدمشتری دستگاه های خودپرداز 1400/04/19 1400/04/21
استعلام چاپ وفعالیت های خدماتی وابسته به چاپ 1400/04/17 1400/04/19
صفحه 1 از 14