کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6613791 استعلام قیمت مطالعات طراحی و اجرای احداث پکیج تصفیه آب استان فارس 1402/03/10 1402/03/16
6613650 استعلام قیمت ارتقا سیستم روشنایی تصفیه خانه فاضلاب شهرستان استان فارس 1402/03/10 1402/03/16
6613619 استعلام قیمت بازسازی و شبکه توزیع آب روستاها استان فارس 1402/03/10 1402/03/16
6612962 استعلام قیمت واگذاری شبکه داخلی موک استان فارس 1402/03/10 1402/03/16
6598424 استعلام قیمت واگذاری عملیات سنجش سموم و محصولات جانبی گندزدایی آب در سطح استان استان فارس 1402/03/07 1402/03/09
6598124 استعلام قیمت واگذاری حفر کانال و کارگذاری لوله درپروژه تخته سنگ -عملیات تکمیلی شهرستان استان فارس 1402/03/07 1402/03/10
6598123 استعلام قیمت احداث جاده دسترسی و خاکبرداری محل مخزن 500 متر مکعبی روستا استان فارس 1402/03/07 1402/03/10
6594038 استعلام قیمت نشت یابی و رفع نشت شبکه توزیع و انشعاب مشترکین استان فارس 1402/03/07 1402/03/09
6592929 استعلام قیمت احداث مخزن 100 مترمکعبی استان فارس 1402/03/06 1402/03/09
6592424 استعلام قیمت تامین لاستیک 70*16(20حلقه) استان فارس 1402/03/06 1402/03/08
6579405 استعلام قیمت تخریب و بازسازی فوندانسیون ایستگاه پمپاژ استان فارس 1402/03/02 1402/03/06
6579396 استعلام قیمت واگذاری کف شکنی یک حلقه چاه در روستا استان فارس 1402/03/02 1402/03/06
6565410 استعلام قیمت 170متر کابل استان فارس 1402/02/30 1402/03/02
6557776 استعلام قیمت عملیات کف شکنی یک حلقه چاه در روستا استان فارس 1402/02/27 1402/02/31
6557774 استعلام قیمت کف شکنی یک حلقه چاه مخزنی دهانه گشاد استان فارس 1402/02/27 1402/02/31
6557770 استعلام قیمت کف شکنی یک حلقه چاه مخزنی دهانه گشاد در روستا استان فارس 1402/02/27 1402/02/31
6557767 استعلام قیمت برقرسانی به ایستگاه پمپاژ استان فارس 1402/02/27 1402/02/31
6557764 استعلام قیمت برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ استان فارس 1402/02/27 1402/02/31
6557504 استعلام قیمت برقرسانی و تجهیز و ساخت سکوی کانکس چاه استان فارس 1402/02/27 1402/02/31
6547139 استعلام قیمت تامین لاستیک 70*16(20حلقه) - لاسیتک 825*16(12حلقه) استان فارس 1402/02/24 1402/02/27
صفحه 1 از 65