کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7834488 استعلام قیمت پروژه فاز اول اجرای تخریب و اجرای جدول کف فرش خیابان خیام(عباس آباد) و میدان بسیج واقع در محدوده شهرداری منطقه دو سنندج (مرحله اول فروردین 1403) استان کردستان 1403/01/26 1403/01/30
7834445 استعلام قیمت پروژه فاز اول اجرای عملیات تخریب و اجرای جدول کف فرش خیابان کاوه و میدان بسیج واقع در محدوده شهرداری منطقه دو سنندج (مرحله اول فروردین 1403) استان کردستان 1403/01/26 1403/01/30
7833084 استعلام قیمت کاغذ-گیره پوشه فلزی - لاک غلط گیر -خودکار - زونکن -دفتر اندیکاتور - ماژیک وایت برد- ماژیک ساده -چسب نواری استان کردستان 1403/01/26 1403/01/29
7833060 استعلام قیمت خرید غذای مورد نیاز جهت پرسنل شاغل در پروژه های عمرانی سطح ناحیه منفصل شهری نایسر و شهرداری منطقه دو سنندج(مرحله دوم) استان کردستان 1403/01/26 1403/01/29
7833024 استعلام قیمت اجاره یک دستگاه جرثقیل 20 تن جهت انجام امورات عمرانی و خدمات شهری سطح شهرداری منطقه دو و ناحیه منفصل شهر نایسر سنندج(مرحله دوم) استان کردستان 1403/01/26 1403/01/29
7832972 استعلام قیمت اجاره یک دستگاه جرثقیل 10 تن جهت انجام امورات عمرانی و خدمات شهری سطح شهرداری منطقه دو و ناحیه منفصل شهر نایسر سنندج(مرحله دوم) استان کردستان 1403/01/26 1403/01/29
7832794 استعلام قیمت اجاره یک دستگاه جرثقیل 5 تن جهت انجام امورات عمرانی و خدمات شهری سطح شهرداری منطقه دو و ناحیه منفصل شهر نایسر سنندج استان کردستان 1403/01/26 1403/01/29
7811253 استعلام قیمت فاز اول تهیه بتن آسفالتی 19-0 زیر سیلو مورد نیاز شهرداری منطقه دو سنندج در سال 1403 جهت پخش دستی در معابر سطح شهرداری منطقه دو سنندج(مرحله اول) استان کردستان 1403/01/18 1403/01/28
7811145 استعلام قیمت پروژه اجرای کارهای عمرانی شماره دو در پروژه ها و معابر سطح ناحیه نایسر و محدوده شهرداری منطقه دو استان کردستان 1403/01/18 1403/01/28
7811116 استعلام قیمت پروژه اجرای کارهای عمرانی شماره سه در پروژه ها و معابر سطح ناحیه نایسر و محدوده شهرداری منطقه دو استان کردستان 1403/01/18 1403/01/28
7811091 استعلام قیمت پروژه اجرای کارهای عمرانی شماره یک در پروژه ها و معابر سطح ناحیه نایسر و محدوده شهرداری استان کردستان 1403/01/18 1403/01/28
7795338 استعلام قیمت پروژه اجرای کارهای عمرانی شماره سه در پروژه ها و معابر سطح ناحیه نایسر و محدوده شهرداری منطقه دو سنندج(مرحله اول) استان کردستان 1403/01/07 1403/01/14
7795336 استعلام قیمت پروژه اجرای کارهای عمرانی شماره دو در پروژه ها و معابر سطح ناحیه نایسر و محدوده شهرداری منطقه دو سنندج(مرحله اول) استان کردستان 1403/01/07 1403/01/14
7795321 استعلام قیمت اجاره یک دستگاه تانکر آبپاش جهت انجام امورات عمرانی و فضای سبز پروژه های سطح شهرداری استان کردستان 1403/01/07 1403/01/16
7795310 استعلام قیمت اجاره یک دستگاه بیل چرخ لاستیکی جهت انجام امورات عمرانی استان کردستان 1403/01/07 1403/01/16
7795284 استعلام قیمت اجاره یک دستگاه بیل بکهو لودری جهت انجام امورات عمرانی پروژه های سطح شهرداری استان کردستان 1403/01/07 1403/01/16
7795281 استعلام قیمت پروژه اجرای کارهای عمرانی شماره یک در پروژه ها و معابر استان کردستان 1403/01/07 1403/01/14
7795263 استعلام قیمت اجاره یک دستگاه بیل زنجیری جهت انجام امورات عمرانی پروژه های سطح شهرداری منطقه استان کردستان 1403/01/07 1403/01/15
7795118 استعلام قیمت خرید غذای مورد نیاز جهت پرسنل شاغل در پروژه های عمرانی استان کردستان 1403/01/07 1403/01/18
7795115 استعلام قیمت اجاره یک دستگاه جرثقیل 10 تن جهت انجام امورات عمرانی و خدمات شهری سطح شهرداری استان کردستان 1403/01/07 1403/01/15
صفحه 1 از 72