کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7117754 استعلام قیمت تجهیزات الکتریکی استان کرمانشاه 1402/07/10 1402/07/15
7116864 استعلام قیمت گاز پانسمان 500 کیلو استان کرمانشاه 1402/07/10 1402/07/13
7116294 استعلام قیمت تجهیزات الکتریکی استان کرمانشاه 1402/07/10 1402/07/15
7115795 استعلام قیمت تجهیزات الکتریکی استان کرمانشاه 1402/07/10 1402/07/15
7115187 استعلام قیمت صافی PS160 ,صافیPS16,صافیPES130 هرکدام تعداد500عدد استان کرمانشاه 1402/07/10 1402/07/13
7113619 استعلام قیمت ست دیالیز استان کرمانشاه 1402/07/09 1402/07/12
7113547 استعلام قیمت پودررنابگ(B-BAG) استان کرمانشاه 1402/07/09 1402/07/13
7107144 استعلام قیمت دستکش معاینه Lو M - دستکش جراحی سایز 6/5 - دستکش جراحی 7و 7/5و8 استان کرمانشاه 1402/07/08 1402/07/10
7106992 استعلام قیمت نخ کرومیک استان کرمانشاه 1402/07/08 1402/07/10
7106960 استعلام قیمت نخ نایلون استان کرمانشاه 1402/07/08 1402/07/10
7106951 استعلام قیمت نخ ویکریل استان کرمانشاه 1402/07/08 1402/07/10
7106894 استعلام قیمت نخ سیلک استان کرمانشاه 1402/07/08 1402/07/10
7106883 استعلام قیمت نخ پرولن استان کرمانشاه 1402/07/08 1402/07/10
7095169 استعلام قیمت ران 1000کیلوگرم +سینه 500کیلوگرم استان کرمانشاه 1402/07/06 1402/07/10
7093036 استعلام قیمت ماست تک نفره کم چرب 8000عدد استان کرمانشاه 1402/07/05 1402/07/09
7092737 استعلام قیمت مادر برد استان کرمانشاه 1402/07/05 1402/07/12
7089097 استعلام قیمت کره حیوانی تک نفره 5000عدد+شیر کم چرب 200cc (6000عدد)+پنیر کم نمک تک نفره 2500عدد+پنیر خامه ای تک نفره 500عدد استان کرمانشاه 1402/07/04 1402/07/08
7069598 استعلام قیمت شالدون سه راه سایز20 تعداد40عدد استان کرمانشاه 1402/07/01 1402/07/04
7069511 استعلام قیمت کوپلینگ سر شیر فایر باکس استان کرمانشاه 1402/07/01 1402/07/05
7068941 استعلام قیمت لوله کشی و راه اندازی چیلر بیمارستان امام خمینی(ره) استان کرمانشاه 1402/07/01 1402/07/05
صفحه 1 از 246