مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام تجهیزات پزشکی 1400/07/29 1400/08/03
استعلام واگذاری امور خدماتی رختشویخانه بیمارستان 1400/07/27 1400/08/04
استعلام ساخت فونداسیون محل نصب چیلر 1400/07/27 1400/08/04
استعلام تجهیزات پزشکی 1400/07/26 1400/07/28
استعلام تجهیزات پزشکی 1400/07/25 1400/07/27
استعلام یخچال فریزر بزرگ جهت آزمایشکاه 1400/07/24 1400/07/28
استعلام محلول کال کاست 1400/07/21 1400/07/24
استعلام پنل سه تستی تشخیص مواد مخدر 1400/07/20 1400/07/22
استعلام سفتی باکس 1400/07/20 1400/07/22
استعلام یخچال فریزر بزرگ جهت آزمایشکاه 1400/07/17 1400/07/21
استعلام تجهیزات پزشکی 1400/07/17 1400/07/19
استعلام بها جهت : شارژ کپسول اکسیژن 1400/07/17 1400/07/19
استعلام پیش فیلتر کفی 1400/07/14 1400/07/19
استعلام فیلتر فلزی 1400/07/14 1400/07/19
استعلام ست بای پولارشامل کاپ بای پولار،فمرال استم،هدبای پولار 1400/07/14 1400/07/18
استعلام ست سی دی کذاری شامل پیچ پریکولار - اتصال عرضی - بون گرافت 1400/07/14 1400/07/18
استعلام شارژ کپسول اکسیژن 1400/07/11 1400/07/17
استعلام انژیوکت 1400/07/11 1400/07/14
استعلام ست سی دی کذاری شامل پیچ پریکولار - اتصال عرضی - بون گرافت 1400/07/11 1400/07/14
استعلام میکروست 1400/07/11 1400/07/14
صفحه 1 از 147