کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
3902272 استعلام قیمت پتوی مسافرتی استان تهران 1400/03/03 1400/03/04
3895247 استعلام قیمت کولر استان تهران 1400/03/01 1400/03/03
3895243 استعلام قیمت کوار گازی استان تهران 1400/03/01 1400/03/03
3892339 استعلام قیمت باتری UPS- استان تهران 1400/02/30 1400/03/02
3892338 استعلام قیمت باتری UPS-آمپر استان تهران 1400/02/30 1400/03/02
3891088 استعلام قیمت باتری UPS استان تهران 1400/02/30 1400/03/03
3890990 استعلام قیمت باتری UPS-آمپر12ساعت استان تهران 1400/02/30 1400/03/03
3863643 استعلام قیمت باتری قابل شارژ نوع سیلد لید اسید کاربرد برق اضطراری استان تهران 1400/02/20 1400/02/22
3863341 استعلام قیمت تهیه باطری UPS استان تهران 1400/02/20 1400/02/22
3834847 استعلام قیمت میز اتو استان تهران 1400/02/12 1400/02/15
3834834 استعلام قیمت تلویزیون استان تهران 1400/02/12 1400/02/15
3834827 استعلام قیمت یخچال فریزر اسنوا28 فوت استان تهران 1400/02/12 1400/02/15
3834814 استعلام قیمت اتو بخار استان تهران 1400/02/12 1400/02/15
3834787 استعلام قیمت چای ساز پارس خزر استان تهران 1400/02/12 1400/02/15
3834744 استعلام قیمت فرش استان تهران 1400/02/12 1400/02/15
3826286 استعلام قیمت تهیه رول دستگاه لیبل زن PRINTEX . استان تهران 1400/02/08 1400/02/11
3818131 استعلام قیمت ساخت اتاقک جهت دستگاه UPS استان تهران 1400/02/06 1400/02/08
3812574 استعلام قیمت ساخت اتاقک جهت دستگاه UPS استان تهران 1400/02/04 1400/02/06
3804131 استعلام قیمت لوله پوشفیت-سیفون- تسمه معمولی-لوله سفید استان تهران 1400/01/31 1400/02/04
3803232 استعلام قیمت طی آب جمع کن طی پلاستیکی استان تهران 1400/01/31 1400/02/04
صفحه 1 از 67