مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام نقشه برداری رفع تداخلات حوزه 1400/07/10 1400/07/14
استعلام حدنگاری (کاداستر )اراضی کشاورزی شهرستانها12347/74 هکتار 1400/07/10
استعلام حدنگاری (کاداستر)اراضی کشاورزیشهرستانها 1400/07/03
استعلام حدنگاری (کاداستر ) اراضی کشاورزی 1400/06/31
استعلام اجاره خودرو سبک ، همراه با راننده 1400/06/29 1400/07/01
استعلام واگذاری کلیه خدمات تایپ،تکثیر،انتشارات،ارسال و دریافت فکس 1400/06/28 1400/06/30
استعلام واگذاری کلیه خدمات دبیرخانه 1400/06/23 1400/06/27
استعلام حد نگاری (کاداستر )اراضی کشاورزی 1400/06/25
استعلام حدنگاری (کاداستر)اموراراضی کشاورزی شهرستان 1400/06/24
استعلام خدمات دبیر خانه 1400/06/22 1400/06/25
استعلام تامین نیرو جهت کار دبیرخانه 1400/06/21 1400/06/24
استعلام اجاره خودرو 1400/06/20 1400/06/23
استعلام حدنگاری (کاداستر)اراضی کشاورزی 1400/06/17
استعلام حدنگاری (کاداستر) اراضی کشاورزی 1400/06/17
استعلام حدنگاری (کاداستر)اراضی کشاورزی شهرستان . 1400/06/17
استعلام حدنگاری (کاداستر)اراضی کشاورزی 1400/06/17
استعلام خدمات دبیرخانه 1400/06/13 1400/06/16
استعلام حدنگاری (کاداستر )اراضی کشاورزی شهرستانهای فریمان رشتخوار 10916هکتار 1400/06/13
استعلام خدمات دبیر خانه 1400/06/10 1400/06/20
استعلام تامین یکدستگاه خودرو سمند 1400/06/10 1400/06/13
صفحه 1 از 145