مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام نگهبانی بمدت یکماه 1400/07/26 1400/07/29
استعلام کاغذ A4 1400/07/25 1400/07/29
استعلام سفتی باکس 12 لیتری به تعداد1500 عدد 1400/07/20 1400/07/24
استعلام سرنگ 2 سی سی ویمد 1400/07/12 1400/07/19
استعلام اقلام مصرفی ترالی سی پی آر دارای تاریخ اعتبار بلند مدت 1400/07/12 1400/07/18
استعلام پدالکلی کیا 1400/07/12 1400/07/18
استعلام سرنگ 1400/07/03 1400/07/08
استعلام کیسه زباله 1400/06/31 1400/07/04
استعلام شوینده 1400/06/31 1400/07/07
استعلام لوازم تحریر 1400/06/31 1400/07/04
استعلام فعالیتهای مربوط به نظافت 1400/06/30 1400/07/03
استعلام محلول ضدعفونی کننده سطوح به مقدار 2400 گالن 5 لیتری 1400/06/30 1400/07/03
استعلام محلول ضدعفونی کننده دست به مقدار 2400 گالن 5 لیتری 1400/06/30 1400/07/03
استعلام محلول ضدعفونی کننده سطوح به مقدار 2400 گالن 5 لیتری 1400/06/29 1400/07/08
استعلام پد الکلی به تعداد 500000 عدد 1400/06/29 1400/07/03
استعلام سرنگ یکبار IMED مصرف 500000 عدد 1400/06/29 1400/07/03
استعلام سواب اورال به تعداد 100000 عدد 1400/06/29 1400/07/03
استعلام محیط انتقال ویروس به مقدار 300 لیتر 1400/06/29 1400/07/03
استعلام سواب نازال به تعداد 100000 عدد 1400/06/29 1400/07/03
استعلام لوله فالکون 15 سی سی 100000 عدد 1400/06/29 1400/07/03
صفحه 1 از 18