مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام انجام قرائت و توزیع قبوض مشترکین و پیگیری امور مشترکین شهرستان اشکذر در شش دوره بر اساس برنامه زمانبندی شده اعلام شده از سوی کارفرما 1399/05/21 1399/05/25
استعلام انجام قرائت و توزیع قبوض مشترکین و پیگیری امور مشترکین شهرستان اردکان در شش دوره بر اساس برنامه زمانبندی شده اعلام شده از سوی کارفرما 1399/05/21 1399/05/25
استعلام انجام قرائت و توزیع قبوض مشترکین و پیگیری امور مشترکین شهرستان میبد در شش دوره بر اساس برنامه زمانیندی شده از سوی کارفرما 1399/05/17 1399/05/21
استعلام انجام قرائت و توزیع قبوض مشترکین و پیگیری امور مشترکین شهرستان خاتم در شش دوره بر اساس برنامه زمانیندی شده از سوی کارفرما 1399/05/17 1399/05/21
استعلام انجام قرائت و توزیع قبوض مشترکین و پیگیری امور مشترکین شهرستان بافق در شش دوره بر اساس برنامه زمانیندی شده از سوی کارفرما 1399/05/17 1399/05/21
استعلام انجام قرائت و توزیع قبوض مشترکین و پیگیری امور مشترکین شهرستان اشکذر در شش دوره بر اساس برنامه زمانیندی شده از سوی کارفرما 1399/05/17 1399/05/21
استعلام انجام قرائت و توزیع قبوض مشترکین و پیگیری امور مشترکین شهرستان اردکان در شش دوره بر اساس برنامه زمانیندی شده از سوی کارفرما 1399/05/17 1399/05/21
استعلام انجام قرائت و توزیع قبوض مشترکین و پیگیری امور مشترکین شهرستان اردکان در شش دوره بر اساس برنامه زمانیندی شده از سوی کارفرما 1399/05/08 1399/05/14
استعلام انجام قرائت و توزیع قبوض مشترکین و پیگیری امور مشترکین شهرستان اشکذر در شش دوره بر اساس برنامه زمانیندی شده از سوی کارفرما 1399/05/08 1399/05/14
استعلام انجام قرائت و توزیع قبوض مشترکین و پیگیری امور مشترکین شهرستان میبد در شش دوره بر اساس برنامه زمانیندی شده از سوی کارفرما 1399/05/08 1399/05/14
استعلام انجام قرائت و توزیع قبوض مشترکین و پیگیری امور مشترکین شهرستان تفت در شش دوره بر اساس برنامه زمانیندی شده از سوی کارفرما 1399/05/08 1399/05/14
استعلام عملیات تکمیلی مخازن مجتمع تنگل ، همیجان ، بهدان و فودیج (A2,A4,A6 و همیجان) شهرستان بهاباد 1399/05/08 1399/05/15
استعلام انجام قرائت و توزیع قبوض مشترکین و پیگیری امور مشترکین شهرستان بافق در شش دوره بر اساس برنامه زمانیندی شده از سوی کارفرما 1399/05/08 1399/05/14
استعلام انجام قرائت و توزیع قبوض مشترکین و پیگیری امور مشترکین شهرستان مهریز در شش دوره بر اساس برنامه زمانیندی شده از سوی کارفرما 1399/05/08 1399/05/14
استعلام بازسازی و شبکه توزیع روستاهای مجتمع کوشک و گزستان و مبارکه شهرستان بافق 1399/05/08 1399/05/15
استعلام حفر گالری چاه آب آشامیدنی روستای کهدوئیه شهرستان تفت 1399/05/08 1399/05/15
استعلام انجام قرائت و توزیع قبوض مشترکین و پیگیری امور مشترکین شهرستان یزد در شش دوره بر اساس برنامه زمانیندی شده از سوی کارفرما 1399/05/08 1399/05/14
استعلام تکمیلی بازسازی شبکه توزیع روستاهای دهستان تنگ چنار و گردکوه به همراه خط انتقال چاه روستای ثانی آباد شهرستان مهریز 1399/05/08 1399/05/15
استعلام فاز یک خط انتقال آب مجتمع مزارع شور از باغ دهوک تا روستای مخلصون شهرستان مهریز 1399/05/08 1399/05/15
استعلام بازسازی آسفالت شبکه توزیع روستاهای شهرستان اشکذر 1399/05/08 1399/05/15
صفحه 1 از 32