کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8105564 استعلام قیمت برون سپاری روشنایی معابر شهرستان قزوین و بوئین زهرا استان قزوین 1403/03/26 1403/03/30
8103242 استعلام قیمت برقرسانی استان قزوین 1403/03/26 1403/03/30
8103239 استعلام قیمت تجدید برقرسانی به شرکت استان قزوین 1403/03/26 1403/03/30
8103238 استعلام قیمت تجدید برقرسانی استان قزوین 1403/03/26 1403/03/30
8100491 استعلام قیمت برقرسانی استان قزوین 1403/03/24 1403/03/29
8099680 استعلام قیمت برقرسانی- پمپاژ کشاورزی امور برق استان قزوین 1403/03/24 1403/03/29
8099678 استعلام قیمت برقرسانی استان قزوین 1403/03/24 1403/03/29
8099675 استعلام قیمت برقرسانی واحد پرورش بوقلمون گوشتی امور برق استان قزوین 1403/03/24 1403/03/29
8099672 استعلام قیمت برقرسانی استان قزوین 1403/03/24 1403/03/29
8099671 استعلام قیمت برقرسانی استان قزوین 1403/03/24 1403/03/29
8099652 استعلام قیمت برقرسانی به آقای رضا پور قادر اراضی شفیع آباد امور برق مینودر استان قزوین 1403/03/24 1403/03/29
8099619 استعلام قیمت برقرسانی به آقای مسعود تراب پور در تالوند نصرت آباد امور برق البرز استان قزوین 1403/03/24 1403/03/29
8099367 استعلام قیمت برقرسانی استان قزوین 1403/03/24 1403/03/29
8099317 استعلام قیمت 7000 عدد کلمپ کششی کابل خودنگهدار فشار ضعیف استان قزوین 1403/03/24 1403/03/29
8099312 استعلام قیمت برق رسانی استان قزوین 1403/03/24 1403/03/29
8099104 استعلام قیمت تدوین معماری سازمانی تطبیقی و برنامه جامع توسعه فناوری اطلاعات استان قزوین 1403/03/24 1403/03/29
8099083 استعلام قیمت یک دستگاه پشتیبان گیری Nas Storage استان قزوین 1403/03/24 1403/03/29
8098951 استعلام قیمت اجرای پروژه کابلکشی خیابان پیغمبریه به نادری برق جنوب 1403 استان قزوین 1403/03/24 1403/03/29
8089763 استعلام قیمت 15 دستگاه ups تکفاز آنلاین با ظرفیت 1 کاوا استان قزوین 1403/03/22 1403/03/26
8089480 استعلام قیمت تجدید برق رسانی استان قزوین 1403/03/22 1403/03/26
صفحه 1 از 154