مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام تامین نخ جراحی 1400/04/16 1400/04/19
استعلام واگذاری خدمات پشتیبانی ونگهداری سیستم رایانه وشبکه ای 1400/04/15 1400/04/21
استعلام تامین نخ سیلک 1400/04/15 1400/04/19
استعلام تامین فیدینگ 1400/04/15 1400/04/19
استعلام نخ سیلک 1400/04/12 1400/04/14
استعلام پک زایمان و سزارین 1400/04/12 1400/04/14
استعلام تامین نخ سیلک 1400/04/12 1400/04/14
استعلام آنژیوکت و اسکالپ 1400/04/12 1400/04/14
استعلام نخ جراحی 1400/04/12 1400/04/14
استعلام دستکش جراحی 1400/04/12 1400/04/14
استعلام زیر انداز بیمار 1400/04/12 1400/04/15
استعلام واگذاری خذمات رختشویخانه بیمارستان 1400/04/09 1400/04/16
استعلام حمل زباله های غیر عفونی 1400/04/09 1400/04/13
استعلام نخ نایلون 1400/04/09 1400/04/12
استعلام چست باتل 1400/04/09 1400/04/12
استعلام نخ سیلک 1400/04/09 1400/04/12
استعلام حمل زباله 1400/04/05 1400/04/08
استعلام حمل زباله های غیر عفونی بیمارستان 1400/03/30 1400/04/03
استعلام کیسه زباله نسوز 1400/03/23 1400/03/25
استعلام کانولای HFNC جهت نوزادان 1400/03/19 1400/03/24
صفحه 1 از 33