مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام برونسپاری رفع حوادث شبکه توزیع، انشعابات و خطوط انتقال آب شهر رودبارقصران 1400/05/12
استعلام انجام خدمات تعمیر و نگهداری، مدیریت مصرف در کلیه تأسیسات آب، شبکه توزیع، خطوط انتقال، منابع تأمین و پمپاژ 1400/05/12
استعلام تعمیر اساسی بلوئر های هوادهی تصفیه خانه فاضلاب 1400/05/12
استعلام شیر فشار شکن و شیر اطمینان 1400/05/11
استعلام تامین برق ایستگاه پمپاژ 1400/05/10
استعلام عملیات حفر و محصورسازی چاه 1400/05/10
استعلام اجرای حفاری های محوله مکانیکی امور آب و فاضلاب 1400/05/10
استعلام لوله فولادی 1400/05/10
استعلام برق رسانی به مخزن 1400/05/09
استعلام عملیات تکمیلی تجهیز مخزن 1400/05/02
استعلام احداث ساختمان تابلوهای ایستگاه پمپاژ 1400/05/02
استعلام برق رسانی به مخزن 1400/05/02
استعلام لوله فولادی 1400/05/02
استعلام عملیات اجرایی اصلاح مکانیکال ایستگاه های پمپاژ 1400/05/02
استعلام عملیات تکمیلی مخزن 1400/05/02
استعلام دستگاه اندازه گیری BOD.COD 1400/04/28
استعلام تهیه، حمل و نصب چمن مصنوعی و اجرای زیر سازی مربوطه زمین چمن مینی فوتبال 1400/04/28
استعلام عملیات اجرایی اصلاح مکانیکال ایستگاه های پمپاژ 1400/04/27
استعلام خرید پمپ 1400/04/27
استعلام احداث فنداسیون فیلترهای شنی تصفیه خانه آب 1400/04/28
صفحه 1 از 31