مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
کلیه اقلام دارای تاییدیه وزارت بهداشت و دارای تاریخ انقضا معتبر باشد. تحویل جنس درب شبکه باشد. بازپر... 1399/08/05
دستکش ها 50 بسته لارج 50بسته مدیوم کرایه حمل بافروشنده تحویل درب انبار شبکه اجناس دارای تاریخ اعتبار... 1399/08/03
گاز ساده 80 بسته دستکش ها 50 بسته لارج 50بسته مدیوم کرایه حمل بافروشنده تحویل درب انبار شبکه اجناس د... 1399/07/19
اجرای محوطه سازی پایگاه اورژانس 115 نغندر با بازپرادخت اوراق خزانه اخزاء بودجه سال 99 - نماد نامشخص 1399/07/09
ورق در 10 مدل دقیقا به شرح فایل پیوست. تکمیل و بارگزاری فایل پیوست و ارائه قبض باسکول الزامی است در... 1399/06/16
دوعدد کیس کامل کامپیوتر به شرح مندرج در فایل پیوست - پیش فاکتور ضمیمه گردد - تلفن : 09158078507 - 1399/06/10
اجرای محوطه سازی ودیوار کشی پایگاه اورژانس طبق دستور کار پیوست/پرداخت اسناد اخزا 815.809 1399/03/29
تحویل درب انبار /کرایه حمل با فروشنده/ مورد تایید وزارت بهداشت /داشتن گارانتی معتبر /باز پرداخت اورا... 1399/03/20
تحویل درب انبار کرایه حمل با فروشنده مورد تایید وزارت بهداشت /پرداخت اوراق /اسناد خزانه اخزا سررسید... 1399/03/18
اجرای محوطه سازی ودیوار کشی حیاط اورزانس 115 طرقبه/روستای نقندر /پرداخت اسناد خزانه اوراق اخزا 815و8... 1399/03/13
صفحه 1 از 35