کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7854957 استعلام قیمت برون سپاری بازدید از محموله های زغال قبل از صدور مجوز قبل و حین بارگیری استان فارس 1403/01/28 رجوع به آگهی
7840312 استعلام قیمت پروژه 100 هکتاری آبیاری و مراقبت در طرح مدیریت بیابانی استان فارس 1403/01/27 1403/02/03
7833468 استعلام قیمت اجرای سقف ساختمان منابع طبیعی مساحت 600 مترمربع اجرای آجرچینی سفالی استان فارس 1403/01/26 1403/01/29
7823666 استعلام قیمت پروژه آبیاری و مراقبت طرح مدیریت مناطق بیابانی استان فارس 1403/01/21 1403/01/27
7820541 استعلام قیمت پروژه آبیاری و مراقبت طرح مدیریت مناطق بیابانی استان فارس 1403/01/20 1403/01/26
7808402 استعلام قیمت 50 هکتار آبیاری و مراقبت استان فارس 1403/01/16 1403/01/20
7805560 استعلام قیمت پروژه آبیاری و مراقبت طرح مدیریت مناطق بیابانی استان فارس 1403/01/15 1403/01/19
7802065 استعلام قیمت آبیاری و مراقبت از نهالکاری سنواتی استان فارس 1403/01/14 1403/01/18
7801737 استعلام قیمت آبیاری و مراقبت از نهالکاری سنواتی استان فارس 1403/01/14 1403/02/22
7800694 استعلام قیمت برون سپاری بازدید از محموله های زغال قبل از صدور مجوز (قبل و حین بارگیری) استان فارس 1403/01/11 1403/01/18
7800652 استعلام قیمت پروژه 100 هکتاری آبیاری و مراقبت در طرح مدیریت بیابانی دشت ایزدخواست شهرستان زرین دشت استان فارس 1403/01/11 1403/01/21
7800453 استعلام قیمت عملیات جنگلکاری،آبیاری، نگهداری و مراقبت در مناطق رزک، چم سبز ،یرج و مانیان، نیوک استان فارس 1403/01/11 1403/01/18
7794567 استعلام قیمت پروژه آبیاری و مراقبت در طرحهای مدیریت مناطق بیابانی اشکنان و علامرودشت به مساحت 125 هکتار و مبلغ پایه 4428534000 ریال "مرحله دوم" استان فارس 1403/01/06 1403/01/09
7792091 استعلام قیمت آبیاری و مراقبت از نهالکاری 75 هکتاری استان فارس 1402/12/28 1403/01/05
7791895 استعلام قیمت اجرای سقف طبقه اول ساختمان منابع طبیعی شهرستان ... استان فارس 1402/12/28 1403/01/05
7788243 استعلام قیمت پروژه آبیاری و مراقبت در طرحهای مدیریت مناطق بیابانی استان فارس 1402/12/27 1403/01/05
7786426 استعلام قیمت اجرای طرح بیولوژیک حوزه قشلاق خرم بید استان فارس 1402/12/26 1403/01/05
7781040 استعلام قیمت اجرای سقف طبقه اول ساختمان استان فارس 1402/12/23 1402/12/27
7780225 استعلام قیمت آبیاری و مراقبت از نهالکاری سنواتی 75 هکتاری استان فارس 1402/12/23 1402/12/27
7773603 استعلام قیمت پروژه 100 هکتاری آبیاری و مراقبت در طرح مدیریت مناطق بیابانی استان فارس 1402/12/21 1402/12/26
صفحه 1 از 114