مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام دستگاه چمن زن 1400/05/10 1400/05/16
استعلام احداث سالن ورزشی شهرستان 1400/02/21 1400/02/26
استعلام بازسازی و احداث زمین ورزشی روباز 1400/02/21 1400/02/26
استعلام تھیه گزارش امکان سنجی و انجام مطالعات ارزیابی فنی 1400/02/20 1400/02/25
استعلام ترانسفورماتور 100کیلو ولت امپر فشار متوسط 1400/02/20 1400/02/25
استعلام پایه چراغ استادیومی 1400/02/16 1400/02/20
استعلام مطالعه و طراحی احداث ایستگاه ھای ورزش صبحگاھی 1400/02/15 1400/02/19
استعلام کابل برق مسی 1400/02/12 1400/02/16
استعلام اسپیلت 1400/02/08 1400/02/12
استعلام تهیه گزارش امکان سنجی و انجام مطالعات ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی و تهیه گزارش 1400/02/07 1400/02/11
استعلام مطالعه و طراحی احداث ایستگاه های ورزش 1400/02/07 1400/02/11
استعلام بوستر پمپ آب واتشنشانی 1400/02/02 1400/02/06
استعلام کابل برق مسی 1400/02/01 1400/02/05
استعلام احداث زمین استاندارد 1400/01/30 1400/02/02
استعلام اسپیلت 1400/01/30 1400/02/02
استعلام سیستم کامپیوتر 1400/01/29 1400/02/01
استعلام بوستر پمپ آب واتشنشانی 1400/01/29 1400/02/01
استعلام وسایل بهداشتی وشوینده 1400/01/28 1400/01/31
استعلام کابل برق مسی 1400/01/25 1400/01/29
استعلام بوستر پمپ آب واتشنشانی 1400/01/25 1400/01/29
صفحه 1 از 14