مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام خریدوحمل ونصب چمن مصنوعی محله ای روستای 1400/07/19
استعلام خریدوحمل ونصب چمن مصنوعی 1400/07/19
استعلام تکمیل چمن مصنوعی 1400/07/04
استعلام احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال 1400/07/04
استعلام پرژکتور 1400/06/31
استعلام احداث پست هوایی50کاوا وشبکه هوایی برق سالن ورزشی 1400/06/27
استعلام احداث پست هوایی 1400/06/21
استعلام تعمیر وتجهیز اماکن ورزشی 1400/04/22
استعلام خرید6دستگاه کولر گازی24000 پیستونی 1400/04/19
استعلام خرید 6دستگاه کولر گازی 24000 پنجره ای 1400/04/06
استعلام تکمیل سیستم روشنایی استادیوم ورزشی 1400/04/06
استعلام خرید تجهیزات سیستم وبینار مجهز به دوربین روباتیک 1400/04/03
استعلام دکل نور زمین فوتبال 1400/03/23
استعلام تهیه ونصب2دستگاه اسپلیت60هزار ایستاده 1400/03/22
استعلام خرید تجهیزات سالن کنفرانس و سیستم وبینار مجهز به دوربین 1400/03/20
استعلام تکمیل سالن ورزشی 1400/03/18
استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی 1400/03/09
استعلام خرید تجهیزات سالن کنفرانس و سیستم وبینار مجهز به دوربین روباتیک 1400/03/06
استعلام تکمیل سالن ورزشی 1400/03/06
استعلام تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی 1400/03/06
صفحه 1 از 39