مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام تعمیر وتجهیز اماکن ورزشی 1400/04/22
استعلام خرید6دستگاه کولر گازی24000 پیستونی 1400/04/19
استعلام خرید 6دستگاه کولر گازی 24000 پنجره ای 1400/04/06
استعلام تکمیل سیستم روشنایی استادیوم ورزشی 1400/04/06
استعلام خرید تجهیزات سیستم وبینار مجهز به دوربین روباتیک 1400/04/03
استعلام دکل نور زمین فوتبال 1400/03/23
استعلام تهیه ونصب2دستگاه اسپلیت60هزار ایستاده 1400/03/22
استعلام خرید تجهیزات سالن کنفرانس و سیستم وبینار مجهز به دوربین 1400/03/20
استعلام تکمیل سالن ورزشی 1400/03/18
استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی 1400/03/09
استعلام خرید تجهیزات سالن کنفرانس و سیستم وبینار مجهز به دوربین روباتیک 1400/03/06
استعلام تکمیل سالن ورزشی 1400/03/06
استعلام تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی 1400/03/06
استعلام خریدوحمل ونصب چمن مصنوعی 1400/03/05
استعلام خریدوحمل ونصب چمن مصنوعی محله ای روستای 1400/03/05
استعلام اجرای سیستم روشنایی زمین ورزشی 1400/03/05
استعلام تکمیل سالن ورزشی 1400/03/04
استعلام خریدوحمل ونصب چمن مصنوعی 1400/03/04
استعلام احداث زمین چمن مصنوعی 1400/03/04
استعلام احداث زمین چمن مصنوعی 1400/03/04
صفحه 1 از 38