مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کفپوش سالن ورزشی مبارکه خاتم طبق استعلام پیوست(ملاک استعلام پیوست) ارایه ضمانت نامه اجرای تعه... 1399/11/06
خرید کفپوش سالن ورزشی مبارکه خاتم طبق استعلام پیوست(ملاک استعلام پیوست) ارایه ضمانت نامه اجرای تعه... 1399/11/06
بابت خرید کفپوش سالن ورزشی بسکتبال پاکنژاد طبق استعلام پیوست ارایه ضمانت نامه اجرای تعهدات به انداز... 1399/11/06
بابت خرید کفپوش سالن ورزشی اندیشه مهریز یزد طبق استعلام پیوست ارایه ضمانت نامه اجرای تعهدات به اندا... 1399/11/06
بابت خرید کفپوش سالن ورزشی شهدا گمنام بافق طبق استعلام پیوست ارایه ضمانت نامه اجرای تعهدات به انداز... 1399/11/06
بابت خرید کفپوش سالن ورزشی اسلامیه طبق استعلام پیوست ارایه ضمانت نامه اجرای تعهدات به اندازه 30 درصد... 1399/11/06
تکمیل سالن ورزشی هرابرجان خاتم طبق برآورد پیوست به قیمت اعلامی هیچگونه مبلغی اضافه نمی گردد در صور... 1399/11/04
تکمیل سالن ورزشی مبارکه خاتم طبق نقشه وبرآورد پیوست به قیمت اعلامی هیچگونه مبلغی اضافه نمی گردد در ص... 1399/11/04
تکمیل سالن ورزشی مبارکه خاتم طبق نقشه وبرآورد پیوست به قیمت اعلامی هیچگونه مبلغی اضافه نمی گردد در ص... 1399/11/04
بابت خرید مبدل جکوزی وپرژکتور طبق استعلام پیوست بابت استخر اردکان به قیمت اعلامی هیچگونه مبلغی اضاف... 1399/10/28 1399/11/01
صفحه 1 از 41