مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بازرسی فنی، سرویس و نگهداری و انجام کلیه تعمیرات احتمالی و رفع معایب 9 دستگاه آسانسور 1400/05/02 رجوع به آگهی
استعلام خدمات چوبی و MDF کاری مجتمع عالی سلامت شبکه 1400/04/29 رجوع به آگهی
استعلام واگذاری امور راهبری و نگهداری تأسیسات بیمارستان جدید الاحداث 1400/04/28 رجوع به آگهی
استعلام تعمیرات و بهسازی سوله دانشکده 1400/04/27 رجوع به آگهی
استعلام خرید 30000عدد گان تنفس پذیر لمینت آستین کش بافت 1400/04/27 رجوع به آگهی
استعلام تعمیرات و بهسازی آزمایشگاه سیتوژنیک 1400/04/23 رجوع به آگهی
استعلام واگذاری امور تاسیسات بیمارستان 1400/04/22 رجوع به آگهی
استعلام خرید پهنای باند اینترنت 1400/04/22 رجوع به آگهی
استعلام واگذاری امور نگهبانی بیمارستان 1400/04/22 رجوع به آگهی
استعلام خرید سم سایپرمترین 1400/04/22 رجوع به آگهی
استعلام خرید دستگاه دزیمتری 1400/04/22 رجوع به آگهی
استعلام بازرسی فنی، سرویس و نگهداری و انجام کلیه تعمیرات احتمالی و رفع معایب 9 دستگاه آسانسور 1400/04/21 رجوع به آگهی
استعلام واگذاری حفاظت فیزیکی انتظامی بیمارستان 1400/04/21 رجوع به آگهی
استعلام نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان 1400/04/21 رجوع به آگهی
استعلام خدمات چوبی و MDF کاری مجتمع 1400/04/21 رجوع به آگهی
استعلام خرید خدمات نیروهای کمک پرستار بخش مگا ICU 1400/04/20 رجوع به آگهی
استعلام امور خدمات و تنظیفات و نگهبانی استخر 1400/04/16 رجوع به آگهی
استعلام قیمت قرارداد واگذاری تامین امنیت انتظامی و اجتماعی 1400/04/17 رجوع به آگهی
استعلام بازرسی فنی، سرویس و نگهداری و انجام کلیه تعمیرات احتمالی و رفع معایب 9 دستگاه آسانسور 1400/04/15 رجوع به آگهی
استعلام واگذاری امور خدماتی (سرایدار و خدمتگزار ) مراکز بهداشتی درمانی 1400/04/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 66