کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7208343 استعلام قیمت واگذاری امور تأمین امنیت انتظامی مرکز آموزشی درمانی استان خوزستان 1402/07/26 1402/08/06
6990158 استعلام قیمت استعلام افزایش ارتفاع و دیوارچینی محوطه بیمارستان استان خوزستان 1402/06/12 1402/06/15
6945757 استعلام قیمت خرید اقلام مربوط به تاور واحد استحصال اتان suler rauscert استان تهران 1402/06/02 1402/06/18
6939685 استعلام قیمت استعلام اجرای خدمات نگهداری تاسیسات و تجهیزات ساختمان استان خوزستان 1402/06/01 1402/06/07
6926203 استعلام قیمت استعلام واگذاری تعمیرات سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو استان خوزستان 1402/05/29 رجوع به آگهی
6926196 استعلام قیمت استعلام واگذاری امور تامین امنیت انتظامی 1402-1403 معاونت غذا و دارو(مرحله دوم) استان خوزستان 1402/05/29 1402/05/30
6919518 استعلام قیمت استعلام احداث پد بالگر بیمارستان استان خوزستان 1402/05/26 1402/05/31
6918336 استعلام قیمت استعلام احداث پد بالگر بیمارستان استان خوزستان 1402/05/26 1402/05/31
6883577 استعلام قیمت واگذاری امور تامین امنیت انتظامی 1402-1403 معاونت غذا و دارو استان خوزستان 1402/05/17 رجوع به آگهی
6883561 استعلام قیمت استعلام واگذاری تعمیرات سالن اجتماعات استان خوزستان 1402/05/17 رجوع به آگهی
6839598 استعلام قیمت واگذاری امور خدمات وتنظیفات و امور خدمتگزار وسرایدار شبکه بهداشت و درمان استان خوزستان 1402/05/04 رجوع به آگهی
6839591 استعلام قیمت محوطه سازی پروژه مرکز جامع سلامت روستایی استان خوزستان 1402/05/04 رجوع به آگهی
6830121 استعلام قیمت واگذاری امور خدمات و تنظیفات استان خوزستان 1402/05/02 رجوع به آگهی
6825319 استعلام قیمت واگذاری امور نگهبانی بیمارستان استان خوزستان 1402/05/01 1402/05/09
6818661 استعلام قیمت تهیه ، ظبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل استان خوزستان 1402/04/29 1402/05/04
6813785 استعلام قیمت واگذاری امور خدمات و تنظیفات و امور خدمتگزار و سرایدار شبکه بهداشت و درمان استان خوزستان 1402/04/28 رجوع به آگهی
6809296 استعلام قیمت تأمین امنیت انتظامی مرکز آموزشی و درمانی ابوذر استان خوزستان 1402/04/27 1402/04/29
6809152 استعلام قیمت ترمیم شبکه انتقال برق متوسط بیمارستان شهدای استان خوزستان 1402/04/27 رجوع به آگهی
6784591 استعلام قیمت تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل بیمارستان استان خوزستان 1402/04/20 رجوع به آگهی
6765238 استعلام قیمت خرید خدمات نیروهای کمک پرستار بخش ICU استان خوزستان 1402/04/15 1402/04/21
صفحه 1 از 107