مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام پروژه تکمیل آزمایشگاه آب 1400/08/01 رجوع به آگهی
استعلام پروژه احداث پایگاه فوریتهای پزشکی 1400/08/01 رجوع به آگهی
استعلام تامین ملزومات کاشتنی جراحی مغز و اعصاب بیمارستان 1400/07/29 رجوع به آگهی
استعلام خرید تجهیزات CPR بیمارستان 1400/07/28 رجوع به آگهی
استعلام نیروهای حجمی امور راهبری و تاسیسات شبکه 1400/07/27 رجوع به آگهی
استعلام تهیه کنسول بالای سر بیمار شبکه بهداشت و درمان 1400/07/27 رجوع به آگهی
استعلام واگذاری نیرو های انسانی مامائی و آزمایشگاهی بیمارستان 1400/07/26 رجوع به آگهی
استعلام نیروهای حجمی خدمات تنظیفات شبکه 1400/07/26 رجوع به آگهی
استعلام نیروهای حجمی تامین نیروی نگهبانی شبکه 1400/07/26 رجوع به آگهی
استعلام قرارداد تامین امنیت و نظم (نیروی انتظامی) جهت بیمارستان 1400/07/26 رجوع به آگهی
استعلام استعلام لباس بیمارجهت بیمارستان 1400/07/25 رجوع به آگهی
استعلام واگذاری مکان مطب و تزریقات درمانگاه 1400/07/24 رجوع به آگهی
استعلام ساخت و نصب کابینت آشپزخانه مجتمع خوابگاهی 1400/07/24 رجوع به آگهی
استعلام نیروهای حجمی 1400 شبکه 1400/07/23 رجوع به آگهی
استعلام تعمیرات خوابگاه 1400/07/23 رجوع به آگهی
استعلام واگذاری امور خدمات و تنظیفات و نگهبانی استخر 1400/07/20 رجوع به آگهی
استعلام واگذاری نیروی خدمات شبکه بهداشت و درمان 1400/07/20 رجوع به آگهی
استعلام خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 150یا160 kava جهت نصب درشبکه بهداشت ودرمان 1400/07/20 رجوع به آگهی
استعلام واگذاری نیرو های انسانی کمک پرستار بیمارستان 1400/07/20 رجوع به آگهی
استعلام خرید 8دستگاه رایانه اداری و4دستگاه چاپگر جهت دفترفنی ومهندسی دانشگاه 1400/07/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 70