مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام احداث شبکه فشار ضعیف و برکناری شبکه 1400/07/10 1400/07/14
استعلام احداث شبکه فشار ضعیف و برکناری شبکه سالن ورزشی 1400/06/16 1400/06/20
استعلام خدمات تخصصی و حفاظتی و مراقبتی 1400/05/19 1400/05/21
استعلام احداث 250 متر شبکه فشار ضعیف 1400/05/02 1400/05/05
استعلام احداث 250 متر شبکه فشار ضعیف 1400/04/21 1400/04/24
استعلام خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه سرور رایانه 1400/04/17 1400/04/20
استعلام 1-خرید و نصب کفپوش ورزشی 1400/04/13 1400/04/15
استعلام انجام خدمات بیمه مسئولیت مدنی 1400/04/08 1400/04/12
استعلام بیمه مسئولیت مدنی 1400/04/07 1400/04/10
استعلام خرید و نصب کفپوش سالن ورزشی 1400/04/06 1400/04/09
استعلام خرید و نصب کفپوش سالن ورزشی 1400/03/25 1400/03/29
استعلام احداث 231 متر شبکه فشار ضعیف سالن ورزشی 1400/03/12 1400/03/18
استعلام هیتر تابشی لوله 1400/03/02 1400/03/05
استعلام خرید چمن مصنوعی 1400/03/02 1400/03/05
استعلام صدور بیمه شخص ثالث خودرو 1400/02/15 1400/02/18
استعلام خدمات خودرویی (قرارداد آژانس) 1400/02/08 1400/02/12
استعلام استفاده از خدمات تخصصی و حفاظتی و مراقبتی 1400/01/18 1400/01/22
استعلام استفاده از خدمات تخصصی و حفاظتی و مراقبتی (انجام حفاظت فیزیکی ،نگهبانی و انتظامات) 1400/01/15 1400/01/17
استعلام تشک کشتی کراسلینک 1399/12/17 1399/12/20
استعلام پوشش بیمه بدنه 10 دستگاه خودرو طبق شرایط فایل پیوست 1399/12/11 1399/12/14
صفحه 1 از 13