مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعدادی لوازم و ملزومات نصب و راه اندازی سالن 1399/02/30
تاسیسات 1399/01/28
پشتیبانی سیستم های کامپیوتری (نرم افزار- سخت افزار) 1398/12/25 1398/12/26
استعلام بها جهت : پشتیبانی سیستم های کامپیوتری 1398/12/19 1398/12/20
اسکنر 1398/11/06 1398/11/07
فعالیتهای ترویجی 1398/06/06 1398/06/06
آنتی ویروس 1398/06/01 1398/06/01
استعلام بها جهت : تجهیز اتاق جلسه 1398/03/26 1398/03/27
تجهیز اتاق جلسه 1398/03/23 1398/03/25
استعلام بها جهت : تجهیز اتاق جلسه 1398/03/12 1398/03/15
صفحه 1 از 12