مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام حفر چاه کشاورزی روستای 1400/04/03
استعلام بیمه نامه آتش سوزی 1400/03/31
استعلام حفر چاه کشاورزی 1400/03/30
استعلام مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی 1400/03/12
استعلام مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی 1400/03/05
استعلام مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی سطح شهرستان 1400/03/01
استعلام فلومترالتراسونیک پرتابل به همراه سنسور 1400/02/29
استعلام خرید چاپگر دو دستگاه و کپی 1400/02/18
استعلام خرید دو دستگاه کامپیوتر 1400/02/18
استعلام مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی و بتنی سطح شهرستان 1400/02/08
استعلام مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی 1400/02/08
استعلام یک دستگاه کامپیوتر 1400/02/04
استعلام حمل و نقل به انبار آب منطقه 1400/01/17
استعلام خدمات ژئوتکنیک برای مکان یابی چاه فلمن طرح آبرسانی به شهر های نکا،بهشهر و گلوگاه" 1400/01/08
استعلام احداث خط انتقال 1399/12/26
استعلام آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب های سطحی و زیر زمینی محدوده های مطالعاتی قائمشهر- جویبار و نور و نوشهر 1399/12/20
استعلام آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب های سطحی و زیر زمینی محدوده های مطالعاتی رامسر-چالوس 1399/12/20
استعلام انجام عملیات نقشه برداری طرح های مطالعاتی و اجرایی تامین و عرضه آب 1399/12/12
استعلام بارانسنج دیچیتالی ماژول دار - خرید از طریق اسناد سررسید 1401/10/19 تحویل کالا سه روز بعد از اعلام برنده به تأمین کننده 1399/12/11
استعلام باران سنج دیجیتالی ماژول دار - خرید از طریق اسناد سررسید 1401/10/19 - تحویل کالا سه روز بعد از اعلام برنده به تأمین کننده 1399/12/03
صفحه 1 از 30