کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7794518 استعلام قیمت تهیه و نصب یک عدد دکل به همراه فونداسیون و پروژکتور و ... استادیوم تختی برازجان استان بوشهر 1403/01/06 1403/01/09
7777760 استعلام قیمت تعمیرات استخر کوثر استان بوشهر 1402/12/22 1402/12/26
7777736 استعلام قیمت خرید دپار اسب دوانی 8 دهانه برای شهرستان عسلویه تعیین کالا مشابه می باشد استان بوشهر 1402/12/22 1402/12/26
7765734 استعلام قیمت خرید دپار اسب دوانی 8 دهانه برای شهرستان عسلویه استان بوشهر 1402/12/19 1402/12/22
7764171 استعلام قیمت تعمیرات استخر استان بوشهر 1402/12/19 1402/12/22
7756630 استعلام قیمت اجرای دکلهای روشنایی استادیوم استان بوشهر 1402/12/16 1402/12/20
7744263 استعلام قیمت تجهیزات سالن ژیمناستیک برازجان استان بوشهر 1402/12/13 1402/12/16
7730183 استعلام قیمت خرید دپار اسب دوانی 8 دهانه برای شهرستان عسلویه استان بوشهر 1402/12/09 1402/12/13
7684789 استعلام قیمت خرید تجهیزات ورزشی سالن ژیمناستیک برازجان استان بوشهر 1402/11/30 1402/12/05
7684722 استعلام قیمت تهیه و نصب چمن مصنوعی روستای استان بوشهر 1402/11/30 1402/12/05
7684481 استعلام قیمت خرید دپار اسب دوانی 12 دهانه برای شهرستان عسلویه استان بوشهر 1402/11/30 1402/12/05
7563058 استعلام قیمت احداث زمین فوتبال زیارت ساحلی استان بوشهر 1402/10/30 1402/11/03
7562993 استعلام قیمت احذاث زمین فوتبال باغک شمالی استان بوشهر 1402/10/30 1402/11/03
7562557 استعلام قیمت خرید تجهیزات سالن ژیمناستیک برازجان استان بوشهر 1402/10/30 1402/11/03
7534100 استعلام قیمت تعمیرات اماکن ورزشی شهرستان استان بوشهر 1402/10/22 1402/10/25
7534073 استعلام قیمت سیستم روشنایی زمین چمن مصنوعی روستا استان بوشهر 1402/10/22 1402/10/25
7534048 استعلام قیمت سیستم روشنایی زمین چمن مصنوعی روستا استان بوشهر 1402/10/22 1402/10/25
7534045 استعلام قیمت سیستم روشنایی زمین چمن مصنوعی روستا استان بوشهر 1402/10/22 1402/10/25
7534044 استعلام قیمت تهیه و نصب و راه اندازی دکل ها و روشنایی زمین ورزشی استان بوشهر 1402/10/22 1402/10/25
7530814 استعلام قیمت خرید تجهیزات سالن ژیمناستیک برازجان طبق شرح پیوست مدارک مورد نظر بارگذاری گردد استان بوشهر 1402/10/20 1402/10/24
صفحه 1 از 50