مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : مناسب سازی فضای اداری جهت معلولین طبق شرایط پیوست 1398/11/29 1398/12/03
دستگاه حضوروغیاب اثر انگشت 1398/11/26 1398/11/28
منبع تغذیه رایانه 380 W مدل GP380A 1398/11/21 1398/11/24
انجام تعمیرات سوله ورزشی 1398/11/17 1398/11/20
تعمیرات سوله ورزشی 1398/11/16 1398/11/20
استعلام بها جهت : اخذ استاندارد دودستگاه آسانسور مدیریت 1398/10/09 1398/10/16
استعلام بها جهت : تکمیل ادامه راه پله فرار اداره مشهد طبق شرایط پیوست 1398/10/09 1398/10/16
انجام تعمیرات سوله ورزشی 1398/10/09 1398/10/16
استعلام بها جهت : برگزاری مجامع ، تعیین تکلیف تعاونی های غیر فعال و ارزیابی واحدهای مسکن مهر طبق شرا... 1398/10/09 1398/10/14
استعلام بها جهت : برگزاری مجامع ، تعیین تکلیف تعاونی های غیر فعال و تامین هزینه حق الزحمه هیات تصفیه... 1398/10/09 1398/10/14
صفحه 1 از 20