مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام ساخت و نصب اقلام تاسیساتی و تکمیلی ابنیه 1400/06/09 1400/06/13
استعلام خودرو با راننده استیجاری راه و شهرسازی گلستان 1400/06/08 1400/06/13
استعلام تهیه و ساخت و نصب اقلام پروژه آتش نشانی گنبداستان گلستان 1400/06/07 1400/06/13
استعلام اجاره 4 دستکاه خورو سواری با راننده 1400/05/02 1400/05/05
استعلام ترمیم زیرسازی و راه دسترسی 1400/04/26 1400/04/29
استعلام بخشی از دیوار محوطه و نگهبانی ثبت اسناد و املاک گلستان 1400/04/23 1400/04/27
استعلام خریدابزار و نصب دیزل ژنراتور راه و شهرسازی 1400/04/16 1400/04/21
استعلام خرید رنگ سرد ترافیکی به همراه تینر و گلاسبید راه و شهرسازی گلستان 1400/04/09 1400/04/13
استعلام خرید رنگ سردترافیکی 1400/03/27 1400/03/31
استعلام خرید رنگ سرد ترافیکی اداره کل راه و شهرسازی 1400/03/11 1400/03/18
استعلام مدیریت سبز اداره کل راه و شهرسازی گلستان 1400/03/08 1400/03/12
استعلام اجرای پروژه ساماندهی آبهای سطحی 1400/03/07 1400/03/10
استعلام مدیریت سبزاداره 1400/03/03 1400/03/06
استعلام سرویس اینترنت 1400/02/22 1400/02/28
استعلام احداث دیوار محوطه سایت 1400/01/25 1400/02/05
استعلام تایر ِDS 806 سواری 1400/01/07 1400/01/15
استعلام تایر ِDS 806 سواری 1399/12/28 1400/01/05
استعلام مایع جرم گیر کاشی و سرامیک 1399/12/27 1400/01/05
استعلام خودکار مشکی 1.0 جعبه 50 عددی 1399/12/26 1400/01/05
استعلام آرشیو الکترونیکی راه و شهرسازی گلستان (سازمان ملی زمین و مسکن) 1399/12/11 1399/12/16
صفحه 1 از 12