مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
5735646 استعلام جابجایی شبکه جاده قزلحصار - منطقه برق چهارباغ 1401/07/09 1401/07/16
5735591 استعلام * خرید انواع کابلشو مطابق با یک برگ حاوی نوع و تعداد و یک فایل مشخصات فنی پیوست . از ایران کد مشابه استفاده شده است 1401/07/09 1401/07/16
5734969 استعلام خرید انواع پایه مشبک فلزی ( پیلون) 1401/07/09 1401/07/16
5734650 استعلام خرید قطعات سخت افزاری رایانه 1401/07/09 1401/07/16
5727903 استعلام پروژه تامین برق 11 طرح متقاضیان شبکه فشار ضعیف شهرستان طالقان -گروه دو. کلید دردست .بدون تعدیل و بدون پیش پرداخت 1401/07/06 1401/07/12
5726758 استعلام طرح تامین روشنایی جاده 1401/07/05 1401/07/10
5725196 استعلام تعویض پایه های فرسوده جاده قزلحصار - منطقه برق چهارباغ 1401/07/04 1401/07/10
5715808 استعلام جابه جایی پست زمینی میدان مهران 1401/06/30 1401/07/04
5715116 استعلام جابه جایی پست زمینی اقاقیا 1401/06/30 1401/07/04
5708906 استعلام بهسازی شبکه های روستایی 1401/06/28 1401/06/31
5691626 استعلام پروژه تامین برق 11 طرح متقاضیان شبکه فشار ضعیف شهرستان طالقان -گروه دو. کلید دردست .بدون تعدیل و بدون پیش پرداخت 1401/06/24 1401/06/30
5689409 استعلام تعویض پایه های فرسوده جاده قزلحصار - منطقه برق چهارباغ 1401/06/23 1401/06/29
5681063 استعلام خرید 10 دستگاه سیستم کامل رایانه ای (کامپیوتر ) مطابق یک فایل شامل مشخصات فنی و الزامات خرید تجهیزات به پیوست از ایران کد مشابه استفاده شده است . 1401/06/21 1401/06/27
5679845 استعلام نصب 2 باب سوله به مساحت هر کدام 1000 متر مربع 1401/06/21 1401/06/27
5676363 استعلام اصلاح و بهینه سازی ساختمان های 20 دستگاه پست زمینی 1401/06/20 1401/06/27
5673079 استعلام طرح تعویض پایه های فرسوده جاده قزلحصار - منطقه چهارباغ 1401/06/19 1401/06/23
5669759 استعلام اجرای 5 طرح روستایی - تولید، انتقال و توزیع برق 1401/06/18 1401/06/21
5666193 استعلام پروژه تامین برق 11 طرح متقاضیان شبکه فشار ضعیف شهرستان طالقان -گروه دو. کلید دردست .بدون تعدیل و بدون پیش پرداخت 1401/06/16 1401/06/23
5665204 استعلام اجرای طرح تعویض پایه های فرسوده جاده 1401/06/16 1401/06/22
5664773 استعلام تامین برق گروه 1 1401/06/16 1401/06/20
صفحه 1 از 52