مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام خرید یراق آلات انشعاب کنتور برق 1400/07/27
استعلام * خرید تابلو توزیع فشار ضعیف 1400/07/27
استعلام احداث شبکه ضعیف هوایی باکابل خونگهدار 1400/07/28
استعلام دستمزدکاراصلاح و بهینه سازی درمحدوده برق 1400/07/24
استعلام اجرای طرح های توسعه و نوسازی و بهینه سازی شبکه روستایی 1400/07/24
استعلام خرید یک دستگاه استابلایزر AVR ( 3-3 ) - 60 kva 1400/07/25
استعلام اجرای دستمزدی 9 طرح بهینه سازی روستای در محدوده شهرستان 1400/07/22
استعلام یک دستگاه ترانس 1400/07/24
استعلام اجرای طرحهای بهینه سازی روستایی امور برق چهارباغ بصورت دستمزدی 1400/07/22
استعلام خرید تابلو توزیع فشار ضعیف ایستاده 1250 آمپر 1400/07/24
استعلام سیم آلومینیوم 1400/07/24
استعلام اصلاح وبهینه سازی شبکه درمحدوده برق شهرستان 1400/07/19
استعلام پروژه توسعه و احداث و برق رسانی روستایی به صورت دستمزدی 1400/07/20
استعلام انجام پروژه های احداث و توسعه و برق رسانی به صورت کلیددردست 1400/07/19
استعلام انجام پروژه های احداث و توسعه و برق رسانی روستای به صورت دستمزدی 1400/07/19
استعلام پروژه های بهینه سازی روستائی بصورت دستمزد 1400/07/19
استعلام اجرای طرحهای بهینه سازی روستایی امور برق 1400/07/17
استعلام تامین برق متقاضیان 1400/07/14
استعلام احداث دیوار 1400/07/14
استعلام اجرای 8 طرح بهینه سازی روستایی و یک طرح توسعه واحداث 1400/07/11
صفحه 1 از 21