کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7065375 استعلام قیمت ساخت، حمل و نصب آرکهای چوبی فلزی استان خراسان رضوی 1402/06/30 1402/06/30
7031386 استعلام قیمت ساخت حمل و تحویل سازه های توپیاری استان خراسان رضوی 1402/06/19 1402/06/19
7031318 استعلام قیمت تامین متریال های مورد نیاز خاک استان خراسان رضوی 1402/06/19 1402/06/20
6994320 استعلام قیمت تهیه، نصب و راه اندازی فلومتر، متعلقات و نمایش در سیستم پایش شبکه مستقل آبیاری فضای سبز شبکه جداسازی استان خراسان رضوی 1402/06/13 1402/06/16
6994285 استعلام قیمت ساخت ، حمل وتحویل سازه های توپیاری به تولیدات فرودگاه استان خراسان رضوی 1402/06/13 رجوع به آگهی
6994257 استعلام قیمت تامین متریال های مورد نیاز خاک استان خراسان رضوی 1402/06/13 1402/06/16
6986076 استعلام قیمت تهیه، نصب و راه اندازی فلومتر، متعلقات و نمایش در سیستم پایش شبکه مستقل آبیاری فضای سبز استان خراسان رضوی 1402/06/11 1402/06/12
6985980 استعلام قیمت احداث غرفه سیار به ابعاد 3 *5 استان خراسان رضوی 1402/06/11 رجوع به آگهی
6985941 استعلام قیمت تامین متریال های مورد نیاز خاک استان خراسان رضوی 1402/06/11 رجوع به آگهی
6985919 استعلام قیمت ساخت، حمل و تحویل سازه های توپیاری به تولیدات فرودگاه استان خراسان رضوی 1402/06/11 1402/06/12
6973393 استعلام قیمت دفترچه خرید گونه های باغ بانوان بوستان استان خراسان رضوی 1402/06/07 1402/06/09
6969176 استعلام قیمت نصب و راه اندازی فلومتر، متعلقات و نمایش در سیستم پایش شبکه مستقل آبیاری فضای سبز شهرداری استان خراسان رضوی 1402/06/06 1402/06/08
6969133 استعلام قیمت احداث غرفه سیار استان خراسان رضوی 1402/06/06 1402/06/08
6964930 استعلام قیمت تامین متریال های مورد نیاز خاک استان خراسان رضوی 1402/06/05 رجوع به آگهی
6959893 استعلام قیمت تهیه ، نصب و راه اندازی فلومتر ، متعلقات و نمایش در سیستم پایش شبکه مستقل آبیاری فضای سبز استان خراسان رضوی 1402/06/04 1402/06/05
6926413 استعلام قیمت خرید و اجرای خط انتقال آب پروژه باغ استان خراسان رضوی 1402/05/29 1402/05/30
6884057 استعلام قیمت خرید مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا 19 میلیمتر استان خراسان رضوی 1402/05/17 1402/05/19
6874257 استعلام قیمت خرید پلاک برای شماره گذاری درختان استان خراسان رضوی 1402/05/15 1402/05/17
6874252 استعلام قیمت خرید مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا 19 میلیمتر استان خراسان رضوی 1402/05/15 1402/05/16
6869024 استعلام قیمت خرید تجهیزات برقی جهت عملیات ارتقای ظرفیت پمپاژ ایستگاه استان خراسان رضوی 1402/05/14 1402/05/15
صفحه 1 از 62