مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو 1400/06/24
استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان 1400/06/21
استعلام تعمیرات مراکز 1400/06/18
استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو 1400/06/14
استعلام ویلچر اطفال 1400/02/01
استعلام کابل با کانکتور دستگاه سنجش شنوایی 1400/01/30
استعلام کابل با کانکتور دستگاه سنجش شنوایی 1400/01/28
استعلام کابل برق 1400/01/26
استعلام کابل OAEدستگاه سنجش شنوایی 1400/01/23
استعلام پوشینه فقط مارک ایزی لایف 1400/01/19
استعلام عصا زیر بغلی آلومینیومی 1400/01/16
استعلام پوشک بزرگسال 1399/12/27
استعلام تجدید نیاز-سمعک 1399/12/23
استعلام طبق مشخصات ویلچر مدارک پیوست پیشنهاد قیمت داده شود.پیش فاکتور بارگذاری گردد وهزینه حمل ونقل برعهده تامین کننده است. 1399/12/10
استعلام طبق مشخصات پوشینه فقط مارک ایزی لایف مدارک پیوست پیشنهاد قیمت داده شود.هزینه حمل ونقل برعهده تامین کننده می باشد.پیش فاکتور بارگذاری گردد. 1399/12/10
استعلام -طبق مشخصات تشک مواج پیوست پیشنهاد قیمت داده شود .پیش فاکتور حتما بارگذاری گردد وهزینه حمل ونقل برعهده تامین کننده می باشد. 1399/12/09
استعلام طبق ایران کد stimulator قیمت گذاری گردد بارگذاری پیش فاکتور الزامی است هزینه حمل ونقل برعهده تامین کننده می باشد. 1399/12/05
استعلام -طبق مشخصات و یلچر های پیوست پیشنهاد قیمت داده شود .پیش فاکتور حتما بارگذاری گردد وهزینه حمل ونقل برعهده تامین کننده می باشد. 1399/12/05
استعلام تجدید نیاز-ایران کد سمعک مشابه است به مشخصات مدارک پیوست مراجعه شود پیش فاکتور وگواهی ارزش افزوده پیوست گردد 1399/12/05
استعلام ایران کد سمعک مشابه است به مشخصات مدارک پیوست مراجعه شود پیش فاکتور وگواهی ارزش افزوده پیوست گردد 1399/11/29
صفحه 1 از 18