مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
برق رسانی به روستا 1399/03/10 1399/03/17
شناسایی پیمانکار جهت کنترل سیستم های سرمایشی ساختمان 1399/03/06 1399/03/11
اصلاح و بهینه سازی ساختار شبکه های توزیع برق 1399/02/13 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات طراحی و نظارت کارگاهی بر نوسازی و بهینه سازی ساختمان پستهای زمینی و ... 1399/02/09 1399/02/09
شناسایی پیمانکار جهت سرویس و تعمیرات انواع ترانسفورماتورهای روغنی 1399/02/02 1399/02/07
شناسایی پیمانکار جهت اسقاط، بازسازی و تعمیر انواع تابلو موجود در انبار 1399/02/02 1399/02/07
شناسایی پیمانکار جهت سرویس و تعمیرات انواع ترانسفورماتورهای روغنی (بی تی تغذیه) 1399/02/01 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکار جهت انجام سرویس و تعمیرات انواع پست کمپکت روغنی 1399/02/01 رجوع به آگهی
استعلام بها جهت : شناسائی پیمانکار جهت سرویس و تعمیراتو یا اسقاط انواع تابلوهای برق موجود در انبار ش... 1399/01/24 1399/01/30
استعلام شناسایی پیمانکار جهت سرویس و تعمیرات و بازسازی تابلوهای اسقاط و مستعمل 1399/01/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10