کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7707449 استعلام قیمت بارگزاری شرای کلین روم استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/10
7707108 استعلام قیمت مغزی یک اینچ به همراه پنج قلم دیگر استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/08
7706647 استعلام قیمت گان بلند بیمار 50 گرمی ده هزار عدد استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/09
7706320 استعلام قیمت سیم خشک 1/75 به همراه سه قلم دیگر استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/08
7706305 استعلام قیمت سوکت لامپ fpl عدد500 پریز ارتدار توکار اخگر طبق نمونه 1000عدد استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/08
7706241 استعلام قیمت گان انکولوژی 5000عدد استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/09
7706228 استعلام قیمت بالن کرونروی سایزهای مختلف استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/09
7706076 استعلام قیمت واگزاری تاکسی سرویس مجتمع بیمارستانی استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/08
7705741 استعلام قیمت لیبل زن به همراه بار کد خوان استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/08
7705400 استعلام قیمت گاید وایر یکبار مصرف بیلیاری 100 عدد استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/09
7704616 استعلام قیمت کابل برق 3*1/5 استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/08
7704508 استعلام قیمت برد ipc ونرم افزار طبق برگ پیوست از هرکدام یک عدد استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/08
7704388 استعلام قیمت شیر فلکه سوزنی 3/4 به همراه چهار قلم دیگر استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/08
7704165 استعلام قیمت پوشه آبی رنگ و... استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/08
7704062 استعلام قیمت شیر پاکتی تک نفره استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/08
7703214 استعلام قیمت لوله ESR 6 /M1 عدد 9600 استان کرمانشاه 1402/12/04 1402/12/07
7701488 استعلام قیمت ست سرم لوورلاکت 100000 استان کرمانشاه 1402/12/03 1402/12/08
7701444 استعلام قیمت خط کش cvp 100 عدد استان کرمانشاه 1402/12/03 1402/12/08
7701398 استعلام قیمت بالون انژیوپلاستی استان کرمانشاه 1402/12/03 1402/12/08
7701260 استعلام قیمت فاشیا کلوزل 10 عدد استان کرمانشاه 1402/12/03 1402/12/08
صفحه 1 از 543