مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
5753499 استعلام سرنگ 5 سی سی سه تیکه 1401/07/11 1401/07/16
5753497 استعلام سرنگ 10 سی سی سه تیکه 1401/07/11 1401/07/16
5753181 استعلام گاز خط دار 16 لایه 400بسته 500 گرمی لنگاز 2000عدد 1401/07/11 1401/07/16
5753005 استعلام چسب کامفیل 1401/07/11 1401/07/16
5752536 استعلام دهانی اندوسکوپی 1401/07/11 1401/07/16
5752534 استعلام کانکشن تکراه(فلکسی تیوپ) 1401/07/11 1401/07/16
5752239 استعلام گاز خط دار 16 لایه 400 عدد لنگاز 2000عدد 1401/07/11 1401/07/16
5751795 استعلام پلاک تی تموفیکس طبق لیست پیوست 1401/07/11 1401/07/16
5751773 استعلام فیلتر آنتی باکتریال HME 1401/07/11 1401/07/16
5751712 استعلام سرنگ 10 سی سی سه تیکه لوئرلاک 1401/07/11 1401/07/16
5751630 استعلام رابط ال شکل یک بار مصرف(رابط بین سرنگ انژکتور و ویال کنتراست) 1401/07/11 1401/07/16
5751221 استعلام تیغ میکروتم فدر 1401/07/11 1401/07/14
5750876 استعلام کاست بتا ویترو تک 1401/07/11 1401/07/14
5749915 استعلام پانسمان نانو کریستال نقره 20*20 1401/07/10 1401/07/14
5749084 استعلام پانسمان نانو کریستال نقره50*50 1401/07/10 1401/07/14
5749074 استعلام پانسمان نانو کریستال نقره 20*20 1401/07/10 1401/07/14
5749066 استعلام پانسمان نانو کریستال نقره 40*40 1401/07/10 1401/07/14
5749048 استعلام پانسمان نانو کریستال نقره اجی کت 10*20 1401/07/10 1401/07/14
5749038 استعلام اسید دیسکلر (اسید کلریدریک 33درصد با اینهیبیتور) 3000لیتر کد مشابه میباشد 1401/07/10 1401/07/14
5749036 استعلام پانسمان نانو کریستال نقره اجی کت 30*30 1401/07/10 1401/07/14
صفحه 1 از 292