مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و حمل و نصب یک دستگاه آسانسور ساختمان 1398/11/16 رجوع به آگهی
استعلام قیمت با مصالح ـ واگذاری تهیه و اجرای تغییرات ساختمان آزمایشگاه 1398/11/10 رجوع به آگهی
عملیات رنگ آمیزی دیوار، سقف، چهارچوب های فلزی و درب های چوبی طبقه چهارم ساختمان 1398/10/30 رجوع به آگهی
خدمات مشاوره مربوط به مطالعات ژئوتکنیکی، ارائه طرح بهسازی بستر و طراحی پی ساختمان 1398/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه اجرای ترمیم ایزوگام مسجد 1398/10/30 رجوع به آگهی
استعلام بیمه مسئولیت بدنی 1398/10/30 رجوع به آگهی
استعلام خرید و حمل و نصب یک دستگاه آسانسور 1398/10/19 رجوع به آگهی
تهیه و اجرای کفپوش برای سالن ورزش در طبقه همکف خوابگاه 1398/10/11 رجوع به آگهی
تهیه و اجرای ترمیم ایزوگام مسجد 1398/09/20 رجوع به آگهی
خرید و حمل و نصب یک دستگاه آسانسور ساختمان 1398/09/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 54