مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای کامل راهرو اتصال بیمارستان 1398/11/30 1398/12/03
اجرای کامل شبکه داخلی گاز 1398/11/30 1398/12/03
اجرای کامل شبکه داخلی گاز 1398/11/28 1398/11/30
تامین یک دستگاه پروپ داخلی سونوگرافی مدل ls23 cmui hse جهت بیمارستان 1398/11/26 1398/11/27
تامین یک دستگاه پروپ داخلی سونوگرافی مدل ls23 cmui hse جهت بیمارستان 1398/11/23 1398/11/25
تامین 20 تن میلگرد 20 آج دار a3 اصفهان جهت شبکه بهداشت 1398/11/21 1398/11/23
تامین دو دستگاه تخت جراحی فول الکتریکال اتاق عمل 1398/11/21 1398/11/25
اجرای کامل شبکه داخلی گاز 1398/11/19 1398/11/20
اجرای کامل شبکه داخلی گاز سایت 1398/11/16 1398/11/18
کابل 70+150*3 به متراز 120 متر جهت اکسیژن ساز بیمارستان 1398/11/16 1398/11/18
صفحه 1 از 23