مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام فعالیتهای بیمارستانی 1400/05/06 1400/05/12
استعلام واگذاری خدمات خودروئی ( سرویس کارمندی با مینی¬بوس ) مرکز 1400/05/04 1400/05/10
استعلام جهت راه اندازی آسانسور طرح کوهورت 1400/05/02 1400/05/05
استعلام پاکت رادیولوژی - خودکار - کاغذ تحریر - 1400/05/02 1400/05/05
استعلام دستکش معاینه 1400/04/31 1400/05/04
استعلام نام سرویس : جمعآوری پسماند 1400/04/27 1400/04/31
استعلام خرید لوازم آهن آلات جهت راه اندازی آسانسور 1400/04/26 1400/04/29
استعلام میکروست ایرانی 1400/04/19 1400/04/23
استعلام لوله کشی سیستم گرمایشی و سرمایشی 1400/04/16 1400/05/03
استعلام تیرآهن بال نیم پهن 1400/04/16 1400/04/21
استعلام فعالیتهای مدیریت وجوه 1400/04/16 1400/04/19
استعلام مادربرد رایانه 1400/04/15 1400/04/20
استعلام تامین چاپ وفعالیت های خدماتی وابسته به چاپ 1400/04/15 1400/04/19
استعلام جمعآوری پسماند 1400/04/15 1400/04/19
استعلام خرید دمپایی 1400/04/12 1400/04/15
استعلام محلول ضدعفونی دستگاه دیالیز 1400/04/07 1400/04/12
استعلام دستگاه لیگاشورمربوط به اتاق عمل توراکس 1400/04/07 1400/04/12
استعلام نوع اوراق چاپی 1400/04/07 1400/04/12
استعلام خرید لوازم تاسیساتی 1400/04/06 1400/04/09
استعلام کیت گلوکز خون بیوشیمی 1400/04/06 1400/04/09
صفحه 1 از 73