کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7731391 استعلام قیمت خرید استیل جات استان تهران 1402/12/09 1402/12/13
7729622 استعلام قیمت یک عدد دوربین عکاسی استان تهران 1402/12/09 1402/12/12
7724299 استعلام قیمت دو عدد تخت معاینه نوزاد استان تهران 1402/12/08 1402/12/14
7722445 استعلام قیمت یک دستگاه dual injector استان تهران 1402/12/08 1402/12/12
7722439 استعلام قیمت خرید یک دستگاه فسفر پلیت استان تهران 1402/12/08 1402/12/10
7707795 استعلام قیمت 50 جفت دمپایی استان تهران 1402/12/06 1402/12/09
7707005 استعلام قیمت یک دستگاه پایه اسپایکا استان تهران 1402/12/05 1402/12/08
7706964 استعلام قیمت یک دستگاه دوچرخه ثابت اطفال استان تهران 1402/12/05 1402/12/09
7706342 استعلام قیمت 6 عدد چراغ سه شعله مادون قرمز IR استان تهران 1402/12/05 1402/12/08
7704929 استعلام قیمت 4 دستگاه لیبل پرینتر استان تهران 1402/12/05 1402/12/08
7700022 استعلام قیمت یک دستگاه کمپرسور یونیت دندانپزشکی استان تهران 1402/12/03 1402/12/07
7699992 استعلام قیمت 4 دستگاه لیبل پرینتر استان تهران 1402/12/03 1402/12/07
7699799 استعلام قیمت یک عدد کمد آندوسکوپی استان تهران 1402/12/03 1402/12/07
7699780 استعلام قیمت دو عدد تخت معاینه نوزاد استان تهران 1402/12/03 1402/12/07
7699749 استعلام قیمت دو دستگاه ترکشن با متعلقات استان تهران 1402/12/03 1402/12/07
7699747 استعلام قیمت یک دستگاه سانتریفیوژ 12 شاخه استان تهران 1402/12/03 1402/12/08
7699252 استعلام قیمت 6 عدد واکر بزرگسال و و 2 عددواکر اطفال استان تهران 1402/12/02 1402/12/07
7698996 استعلام قیمت 2 دستگاه اره ارتوپدی به مشخصات فنی پیوست استان تهران 1402/12/02 1402/12/05
7698991 استعلام قیمت یک دستگاه اره گچ بری به مشخصات فنی پیوست استان تهران 1402/12/02 1402/12/05
7696266 استعلام قیمت 1 دستگاه کمپرسور یونیت دندانپزشکی استان تهران 1402/12/02 1402/12/07
صفحه 1 از 131