مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام لایروبی کانالها و کال ها و مسیل های سطح منطقه 1400/07/19 1400/07/25
استعلام جابه جایی لوله سیستم آبیاری پارک 1400/06/28 رجوع به آگهی
استعلام جابه جایی سیستم آبیاری پارک 1400/06/28 1400/07/03
استعلام خرید آسفالت معبر سواره رو 1400/06/28 رجوع به آگهی
استعلام تعمیر و تجهیز ایستگاههای پمپاژ سطح 1400/06/28 1400/07/03
استعلام تامین منابع آبی و تجهیز مخزن آبیاری و آب شرب پارک 1400/06/18 رجوع به آگهی
استعلام مرمت کانال سطح منطقه 1400/06/18 1400/06/23
استعلام تجهیز و بازپیرایی ابنمای سطح 1400/06/18 1400/06/23
استعلام تعمیر و مرمت سرویس های بهداشتی 1400/06/18 1400/06/23
استعلام خرید تجهیزات و بازپیرایی سرویس های بهداشتی 1400/06/08 1400/06/09
استعلام تعمیر و تجهیزات مسیل 1400/06/03 1400/06/08
استعلام تعمیرات اساسی منابع آبی پارک 1400/06/03 1400/06/09
استعلام تعمیرات اساسی منابع آبی پارک 1400/06/03 1400/06/09
استعلام تعمیر و تجهیز سرویس بهداشتی بوستان 1400/06/03 1400/06/09
استعلام تامین منابع آبی پارک 1400/06/03 1400/06/09
استعلام تعمیرات اساسی منابع آبی پارک محلی 1400/06/03 1400/06/09
استعلام مناسب سازی مبلمان پارکی 1400/06/03 رجوع به آگهی
استعلام مرمت پیاده رو ویژه توانیابان سطح منطقه 1400/06/03 1400/06/08
استعلام مرمت مسیل 1400/06/03 1400/06/08
استعلام مرمت معبر سواره رو سطح 1400/05/13 1400/05/18
صفحه 1 از 15