مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام تامین سوپروایزری لابراتوار دندانپزشکی دیجیتال دانشکده دندانپزشکی و پشتیبانی، نگهداشت سخت افزار، شبکه 1400/07/19 1400/07/22
استعلام تامین دارو، پزشکی و سلامت 1400/07/10 1400/07/12
استعلام خرید 10 دستکاه کامل کامپیوتر 1400/06/31 1400/07/06
استعلام گروه کالا : دارو، پزشکی و سلامت 1400/06/30 1400/07/07
استعلام : امور مربوط به نظافت و خدمات عمومی 1400/06/27 1400/06/31
استعلام انجام وتعمیر ونگهداری تاسیسات برقی سرمایشی وگرمایشی 1400/06/23 1400/06/27
استعلام دارو، پزشکی و سلامت 1400/06/22 1400/06/30
استعلام مشعل گرم ایران 800000کیلوکالری گازی 1400/06/20
استعلام واگذاری امورتنظیفات دانشکده دندانپزشکی 1400/06/20
استعلام خرید قطعات انکوباتورهای co2 اتاق کشت سلولی 1400/06/13 1400/06/17
استعلام لوازم مورد نیاز جهت تعمیر انکو باتور های اتاق کشت سلولیco2 1400/06/13 1400/06/17
استعلام واگذاری امور خدمات بهداشت و سلامت دهان و دندان دانشکده دندانپزشکی 1400/06/16
استعلام واگذاری امور فضای سبز 1400/06/10
استعلام واگذاری امورتاسیسات دانشکده دندانپزشکی 1400/06/10
استعلام واکذاری امور تنظیفات دانشکده 1400/06/10
استعلام واگذاری امور خدمات بهداشت و سلامت دهان و دندان 1400/06/09
استعلام واگذاری امور خدمات بهداشت و سلامت دهان و دندان 1400/06/04
استعلام تامین تعدادی از لوازم دندانپزشکی 1400/05/20 1400/05/24
استعلام امورنگهداری فضای سبز دانشکده دندانپزشکی 1400/05/26
استعلام امورنگهداری وراهبردی تاسیسات مکانیکی برق وتجهیزات غیر پزشکی 1400/05/26
صفحه 1 از 30