کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7686711 استعلام قیمت عملیات اجرای خط انتقال آب از چاه سلامت تا مخزن 100 متر مکعبی استان گلستان 1402/11/30 1402/12/03
7681567 استعلام قیمت عملیات نگهداری تاسیسات،خطوط انتقال،شبکه های توزیع،چاهها و منابع تامین،ایستگاه های پمپاژ مخازن، و... استان گلستان 1402/11/29 1402/12/02
7680993 استعلام قیمت تهیه وحمل کابل برق جهت ایستگاه پمپاژ زیتون آباد ازادشهر استان گلستان 1402/11/29 1402/12/02
7658250 استعلام قیمت عملیات اجراو بازسازی بخشی از خط انتقال آب شهر آق قلا-مطابق با اسناد استان گلستان 1402/11/23 1402/11/29
7649540 استعلام قیمت عملیات نگهداری تاسیسات، خطوط انتقال، شبکه های توزیع، چاهها و منابع تامین، ایستگاه های پمپاژ مخازن و... استان گلستان 1402/11/18 1402/11/24
7649494 استعلام قیمت عملیات نگهداری تاسیسات، خطوط انتقال، شبکه های توزیع، چاهها و منابع تامین، ایستگاه های پمپاژ مخازن و ... استان گلستان 1402/11/18 1402/11/24
7649432 استعلام قیمت عملیات نگهداری تاسیسات، خطوط انتقال، شبکه های توزیع، چاهها و منابع تامین و... در سطح روستاهای شهرستان رامیان-مطابق با اسناد استان گلستان 1402/11/18 1402/11/24
7649428 استعلام قیمت عملیات نگهداری تاسیسات، خطوط انتقال، شبکه های توزیع، چاهها و منابع تامین و... استان گلستان 1402/11/18 1402/11/24
7649416 استعلام قیمت عملیات نگهداری تاسیسات، خطوط انتقال، شبکه های توزیع، چاهها و منابع تامین و... در سطح روستاهای شهرستان مراوه تپه-مطابق با اسناد استان گلستان 1402/11/18 1402/11/24
7648692 استعلام قیمت عملیات اجرایی جابجایی و مرمت مخزن هوایی فلزی 50 متر مکعبی استان گلستان 1402/11/18 1402/11/24
7648214 استعلام قیمت تهیه وحمل پمپ وموتور جهت ایستگاه پمپاژ زیتون تپه آزادشهر استان گلستان 1402/11/18 1402/11/24
7643663 استعلام قیمت عملیات اجرای بهسازی چشمه (سفید چشمه و چشمه میان روان) استان گلستان 1402/11/17 1402/11/23
7641876 استعلام قیمت تهیه و حمل کابل برق و پرژکتور جهت چاه استان گلستان 1402/11/17 1402/11/23
7634219 استعلام قیمت خرید لایسنس سامانه مالی عمرانی تحت وب استان گلستان 1402/11/15 1402/11/18
7618924 استعلام قیمت عملیات نگهداری تاسیسات، خطوط انتقال، شبکه های توزیع، چاهها و منابع تامین و... در سطح روستاها استان گلستان 1402/11/14 1402/11/17
7618542 استعلام قیمت عملیات نگهداری تاسیسات، خطوط انتقال، شبکه های توزیع، چاهها و منابع تامین و... در سطح روستاهای شهرستان مراوه تپه-مطابق با اسناد استان گلستان 1402/11/14 1402/11/17
7611716 استعلام قیمت عملیات نگهداری تاسیسات، منابع تامین مخازن کلرزنی شهرها استان گلستان 1402/11/11 1402/11/15
7610811 استعلام قیمت عملیات اجرای بهسازی چشمه(سفید چشمه و چشمه میان روان) زیارت شهر گرگان-مطابق با اسناد استان گلستان 1402/11/11 1402/11/15
7608090 استعلام قیمت عملیات تامین برق چاه زابل آباد شهر گنبد کاووس-مطابق با اسناد استان گلستان 1402/11/11 1402/11/15
7607759 استعلام قیمت عملیات احداث مخزن بتنی 100 متر مکعبی روستای کشکک آبرسانی مجتمع تک روستایی استان گلستان 1402/11/11 1402/11/15
صفحه 1 از 145