کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7054983 استعلام قیمت کاغذ کرپ کاربرد بسته بندی وسایل جهت استریل ،جنس خوب استان هرمزگان 1402/06/27 1402/06/30
7032515 استعلام قیمت پارچه کجراه - گان جراحی استان هرمزگان 1402/06/19 1402/06/22
7031138 استعلام قیمت محلولهای ضدعفونی کننده مطابق استانداردها استان هرمزگان 1402/06/19 1402/06/22
6992671 استعلام قیمت کیت های آزمایشگاهی:فیبرینوژن استان هرمزگان 1402/06/13 1402/06/18
6991326 استعلام قیمت تست های واحدCSRبیمارستان استان هرمزگان 1402/06/12 1402/06/16
6974334 استعلام قیمت سیستم ویدئو آندوسکوپ فلکسیبل پرتابل استان هرمزگان 1402/06/07 1402/06/12
6973859 استعلام قیمت انواع کیت های آزمایشگاهی استان هرمزگان 1402/06/07 1402/06/11
6969629 استعلام قیمت مایع دستشوئی استان هرمزگان 1402/06/06 1402/06/08
6969395 استعلام قیمت کارتریج استان هرمزگان 1402/06/06 1402/06/08
6964904 استعلام قیمت سیستم ویدئو آندوسکوپ استان هرمزگان 1402/06/05 1402/06/08
6961828 استعلام قیمت کاغذ کرپ کاربرد بسته بندی وسایل جهت استریل استان هرمزگان 1402/06/05 1402/06/07
6961328 استعلام قیمت دستگاه منگنه کوب برقی rapid5080 استان هرمزگان 1402/06/05 1402/06/07
6961299 استعلام قیمت اسکنر اسناد، رنگی و سیاه و سفید استان هرمزگان 1402/06/05 1402/06/07
6920506 استعلام قیمت مایع دستشوئی مقدار 1200 لیتر(مطابق مشخصات که پیوست میباشد)(درصورت عدم کیفیت عودت داده میشود)،پرداخت3ماهه وحمل باتامین کننده استان هرمزگان 1402/05/28 1402/05/30
6920499 استعلام قیمت پارچه تنظیف جنس مرغوب استان هرمزگان 1402/05/28 1402/05/30
6920490 استعلام قیمت کیسه زباله جنس خوب(درصورت عدم کیفیت اقلام عودت داده میشود)مبلغ کلی فاکتوربراساس اقلام پیوست که حتماملاحظه شودپرداخت6ماهه وهزینه حمل باتامین کننده استان هرمزگان 1402/05/28 1402/05/29
6920464 استعلام قیمت وسایل تنظیف جنس خوب(درصورت عدم کیفیت عودت داده میشود)،مبلغ کلی فاکتوربراساس اقلام پیوست،پرداخت 6ماهه وحمل باتامین کننده،پیش فاکتور حتماپیوست شود استان هرمزگان 1402/05/28 1402/05/29
6916602 استعلام قیمت دستگاه الکتروکوتر استان هرمزگان 1402/05/25 1402/05/28
6912516 استعلام قیمت لنز یورتروسکوپ ارولوژی سمی ریجید 9/8-8 فرنج استان هرمزگان 1402/05/24 1402/05/28
6885324 استعلام قیمت دستگاه الکتروکوتر استان هرمزگان 1402/05/17 1402/05/19
صفحه 1 از 84