مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
شرکت باید عضو imed باشد 1399/05/26
خرید قطعات چیلر جذبی با تعمیرات . خرید تنها طبق فایل پیوستی ( استعلام) انجام می گیرد .فایل استعلام... 1399/05/25
تخت مکانیکی ترجیحا ایرانی ودو پایه متحرک وقابل تنظیم ورنگ پودری الکترواستاتیک واستاندارد وهزینه نصب... 1399/05/20
در خواست پوار بینی استریل میباشد شرکت ها باید عضو imed باشند وهزینه ارسال با شرکت برنده میباشد 1399/05/20
خرید قطعات چیلر جذبی با اجرت .لطفا طبق فایل پیوستی استعلام قیمت گذاری نمایید در غیر این صورت قیمت گ... 1399/05/20
درخواست ست شناسایی نوزاد مارک سوپا میباشد شرکت ها باید عضو imed باشند وهزینه ارسال با شرکت برنده میب... 1399/05/15
ایران کد مشابه میباشد درخواست سیفتی باکس 5 لیتری دایره ای بیمارستانی زرد رنگ باشد شرکت باید عضو imed... 1399/05/15
در خواست پوار بینی استریل میباشد شرکت ها باید عضو imed باشند وهزینه ارسال با شرکت برنده میباشد 1399/05/15
ایران کد مشابه میباشد درخواست کپسول اکسیژن 10 کیلویی جهت بیمارستان میباشد هزینه ارسال با شرکت برنده... 1399/05/15
خرید قطعات چیلر جذبی با تجرت .لطفا طبق فایل پیوستی استعلام قیمت گذاری نمایید در غیر این صورت قیمت گ... 1399/05/13
صفحه 1 از 38