مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام انجام کلیه کارهای حراست،نظافت وخدماتی مرکزآموزشی رفاهی 1400/03/29 1400/04/01
استعلام خرید تلویزیون 1400/01/31 1400/02/03
استعلام تعمیرو بهسازی آشپزخانه مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان سیرجان 1399/11/15 1399/11/18
استعلام تعمیرو بهسازی آشپزخانه مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان سیرجان 1399/11/08 1399/11/10
استعلام خریدمصالح موردنیاز جهت تعمیر آشپزخانه مرکز 1399/09/11 1399/09/14
استعلام خریدوسایل موردنیاز نصب انشعاب جدید 1399/06/02 1399/06/03
استعلام خریدوسایل موردنیاز نصب انشعاب جدیدبرق 1399/05/30 1399/06/01
استعلام کارهای خدماتی مرکزآموزشی رفاهی فرهنگیان(خانه معلم)سیرجان 1399/04/22 1399/04/25
استعلام کارهای خدماتی مرکزآموزشی رفاهی فرهنگیان(خانه معلم)سیرجان 1399/04/18 1399/04/21
استعلام خرید ونصب ایزوگام 1399/03/26 رجوع به آگهی
استعلام خرید ایزوگام ونصب 1399/03/24 1399/03/25
استعلام خرید ایزوگام ونصب 1399/01/31 رجوع به آگهی
استعلام خرید ایزوگام با نصب 1399/01/30 رجوع به آگهی
استعلام تونر 05a شصت عدد- تونر 85aده عدد- تونر 53aبیست عدد-تونر 49aپانزده عدد-تونر 55a ده عدد 1399/01/11 1399/01/20
استعلام خرید ونصب پرده 1398/12/09 1398/12/09
استعلام فیله مرغ 1398/12/05 1398/12/05
استعلام بها جهت : خرید ونصب ایزوگام استاندارد نوع مارک آلسال بام تبریز 1398/11/26 1398/11/26
استعلام بها جهت : گوشت مرغ گرم 700کیلو فیله مرغ 60کیلو 1398/11/26 1398/11/26
استعلام سس تک نفره 3000عدد 10کارتن 1398/11/26 1398/11/26
استعلام نوشابه پپسی کوچک 4000عدد آب معدنی بزرگ 500بسته دستمال کاغذی 10بسته سرکه قرمز 2کارتن 1800عدد ظرف سالادی - نوشابه پپسی کوچک 4000عدد آب معدنی بزرگ 500بسته دستمال کاغذی 10بسته سرکه قرمز 2کارتن 1... 1398/11/26 1398/11/26
صفحه 1 از 15