کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7815379 استعلام قیمت تلفن بیسیم استان خراسان رضوی 1403/01/19 1403/01/25
7812724 استعلام قیمت میز عسلی استان خراسان رضوی 1403/01/18 1403/01/21
7807613 استعلام قیمت سم دیازینون استان خراسان رضوی 1403/01/16 1403/01/20
7806384 استعلام قیمت سم دورسبان استان خراسان رضوی 1403/01/15 1403/01/19
7806350 استعلام قیمت حفر یک حلقه چاه عمیق 130 متری در باغ پزشکی استان خراسان رضوی 1403/01/15 1403/01/19
7805951 استعلام قیمت مبل استان خراسان رضوی 1403/01/15 1403/01/19
7802485 استعلام قیمت سم استان خراسان رضوی 1403/01/14 1403/01/18
7801958 استعلام قیمت کاغذ استان خراسان رضوی 1403/01/14 1403/01/18
7801917 استعلام قیمت کارتریج استان خراسان رضوی 1403/01/14 1403/01/18
7801911 استعلام قیمت ریبون صدورکارت پرامیسی استان خراسان رضوی 1403/01/14 1403/01/18
7781744 استعلام قیمت تهیه ونصب درب رول آپ 8 شعبه بانک سپه خراسان رضوی استان خراسان رضوی 1402/12/23 1402/12/27
7781743 استعلام قیمت اجاره استرابرد استان خراسان رضوی 1402/12/23 1402/12/27
7781732 استعلام قیمت تامین ماشین پولرسان به همراه راننده استان خراسان رضوی 1402/12/23 1402/12/27
7773527 استعلام قیمت ماشین پولرسان بهمراه راننده استان خراسان رضوی 1402/12/21 1402/12/24
7769841 استعلام قیمت مانیتور استان خراسان رضوی 1402/12/20 1402/12/23
7764600 استعلام قیمت خرید سرامیک و کاشی جهت پروژه زائر سرای امام رضا (ع) استان خراسان رضوی 1402/12/19 1402/12/22
7764589 استعلام قیمت خریددرب پلی وود استان خراسان رضوی 1402/12/19 1402/12/22
7754695 استعلام قیمت خرید 41 دستگاه اسپیلت سرد وگرم تروپیکال حاره ای استان خراسان رضوی 1402/12/15 1402/12/19
7754205 استعلام قیمت تامین ماشین پول رسان بهمراه راننده استان خراسان رضوی 1402/12/15 1402/12/19
7731591 استعلام قیمت کاغذ استان خراسان رضوی 1402/12/09 1402/12/12
صفحه 1 از 55