کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7747812 استعلام قیمت نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور 6 نفره استان سمنان 1402/12/14 1402/12/16
7693576 استعلام قیمت آنتی ویروس پادویش استان سمنان 1402/12/01 1402/12/07
7692243 استعلام قیمت نصب و راه اندازی آسانسور 6 نفره طبق مشخصات ÷یوست استان سمنان 1402/12/01 1402/12/07
7692014 استعلام قیمت اسکن و بازسازی و ذخیره سازی پرونده های امور اراضی استان سمنان 1402/12/01 1402/12/05
7535150 استعلام قیمت اسکن و ذخیره سازی و بازسازی پرونده های در بایگانی امور اراضی استان سمنان 1402/10/23 1402/10/26
7534540 استعلام قیمت اجرای شخم عمود برشیب استان سمنان 1402/10/22 1402/10/25
7525037 استعلام قیمت خرید لوله پلی اتیلن مطابق شرح پیوست استان سمنان 1402/10/19 1402/10/23
7420442 استعلام قیمت ساخت کمد بایگانی ریلی تعداد 10 عدد استان سمنان 1402/09/19 1402/09/22
7260112 استعلام قیمت انجام امور اسکن و ذخیره سازی و بازسازی پرونده های موجود در بایگانی استان سمنان 1402/08/10 1402/08/14
7251878 استعلام قیمت انجام امور اسکن و ذخیره سازی و بازسازی پرونده های موجود در بایگانی راکد امور اراضی استان سمنان 1402/08/08 1402/08/13
7251414 استعلام قیمت نظارت بر اجرای طرح های سامانه های نوین آبیاری استان سمنان 1402/08/08 1402/08/14
7250963 استعلام قیمت پایش استخراج اسکن ثبت اطلاعات و پیگیری رفع نواقص پرونده های امور اراضی استان سمنان 1402/08/08 1402/08/13
7232359 استعلام قیمت احیاء و مرمت قنات دی آب استان سمنان 1402/08/03 1402/08/09
7231860 استعلام قیمت خردی دو دستگاه ترانسفورماتور 160 و315 کاوا استان سمنان 1402/08/03 1402/08/07
7090930 استعلام قیمت احیاء و مرمت قنات استان سمنان 1402/07/05 1402/07/10
7090804 استعلام قیمت احیاء و مرمت قنات عبدل آباد استان سمنان 1402/07/05 1402/07/10
7090686 استعلام قیمت احیاء و مرمت قنات ویراب جام استان سمنان 1402/07/05 1402/07/10
7090543 استعلام قیمت احیاء و مرمت قنات استان سمنان 1402/07/05 1402/07/10
7087653 استعلام قیمت دستگاه کشت مستقیم 13ردیفه کششی دارای 3 مخزن استان سمنان 1402/07/04 1402/07/06
7056627 استعلام قیمت تجهیزات حفاظتی و نصب و راه اندازی استان سمنان 1402/06/28 1402/06/30
صفحه 1 از 60