مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام فیوز مینیتوری25امپرتکفاز15000عدد32 تکفاز600عددو32 امپر سه فاز400عدد 1400/05/16
استعلام بیمه نامه مسئولیت 1400/05/16
استعلام تعمیرات خط گرم 20 کیلوولت هرسین به صوت دستمزدی 1400/05/17
استعلام انجام خدمات کارگاه انشعابات امور برق 1400/05/19
استعلام ترانس ولتاژ 1400/05/16
استعلام کابل 240*1 الومینیومی پروتودور 8000 متر 1400/05/11
استعلام اصلاح برق پاوه شبکه. برق فشار متوسط هوایی از محل اعتبارات داخلی سیل 1400/05/11
استعلام احداث شبکه 1400/05/10
استعلام ساعت نجومی 1400/05/09
استعلام میله ارت مسی 1400/05/09
استعلام تعمیرات خط گرم 1400/05/05
استعلام لوله گالوانیزه 2 اینج 1400/05/05
استعلام سکو ترانس 1400/05/05
استعلام لوله گالوانیزه 2 اینج 6متری 194 شاخه و 3 اینج 6 متری 24 شاخه 1400/05/04
استعلام تیغه قطع کننده 1400/05/02
استعلام اصلاح برق پاوه شبکه. برق فشار متوسط هوایی از محل اعتبارات داخلی سیل 1400/05/03
استعلام نصب 1300دستگاه واصلاح وبهینه 1220دستگاه لوازم اندازه گیری غیر دیماندی 1400/05/02
استعلام قرائت کنتور 1400/04/26
استعلام پایه مقره راس تیر 7 سانتی مقره سیلیکونی 2950 عدد 1400/04/26
استعلام تعمیرات خط گرم 1400/04/27
صفحه 1 از 33