کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7087856 استعلام قیمت پروژه اصلاح و بهینه سازی و تعمیرات خطوط 20 کیلوولت هوایی به روش خط گرم شماره 2 بصورت دستمزدی استان همدان 1402/07/04 1402/07/08
7087836 استعلام قیمت تبدیل و برکناری چراغ 70 به 35و20واتLED استان همدان 1402/07/04 1402/07/08
7087749 استعلام قیمت تبدیل شیکه سیم مسی به کابل خودنگهداروشبکه فشار ضعیف استان همدان 1402/07/04 1402/07/08
7084251 استعلام قیمت مقاوم سازی فیدر مهر آباد -شاملو بخش جوکار مدیریت توزیع برق ملایر استان همدان 1402/07/03 1402/07/08
7084248 استعلام قیمت تنخواه توسعه و احداث شبکه فشار ضعیف هوایی،افزایش قدرت پست شهرک صنعتی استان همدان 1402/07/03 1402/07/09
7073527 استعلام قیمت تعویض کنتورهای مستقیم سه فازوتکفاز استان همدان 1402/07/03 1402/07/08
7072153 استعلام قیمت قرارداد پیمانکاری اصلاح و کنترل پذیر نمودن تابلوهای کشاورزی استان همدان 1402/07/03 1402/07/06
7071770 استعلام قیمت رنگ آمیزی پایه ها ، سرویس و تعمیرات روشنایی معابر امور مرکزی برق استان همدان 1402/07/03 1402/07/08
7069770 استعلام قیمت اصلاح وکنترل پذیرنمودن تابلوهای توزیع برق کشاورزی استان همدان 1402/07/01 1402/07/05
7068388 استعلام قیمت تبدیل شیکه سیم مسی به کابل خودنگهداروشبکه فشار ضعیف درگزین استان همدان 1402/07/01 1402/07/06
7062592 استعلام قیمت مدیریت بار و کنترل پذیری تابلوهای کشاورزی استان همدان 1402/06/29 1402/07/05
7058524 استعلام قیمت تبدیل و برکناری چراغ 70 به 35و20واتLED استان همدان 1402/06/28 1402/07/03
7058506 استعلام قیمت اصلاح و بهینه سازی و تعمیرات خطوط 20 کیلوولت هوایی به روش خط گرم شماره 2 بصورت دستمزدی استان همدان 1402/06/28 1402/07/03
7058003 استعلام قیمت کنترل پذیری (هوشمندسازی) تابلو های برق کشاورزی درگزین استان همدان 1402/06/28 1402/07/01
7057428 استعلام قیمت سیستم ذخیره سازی SAN استان همدان 1402/06/28 1402/07/03
7054019 استعلام قیمت مقاوم سازی فیدر استان همدان 1402/06/27 1402/07/01
7053178 استعلام قیمت کنترل پذیری تابلوهای کشاورزی استان همدان 1402/06/27 1402/06/30
7051183 استعلام قیمت اصلاح تابلو - کنترل پذیر نمودن و هوشمند سازی امور مرکزی برق ملایر استان همدان 1402/06/26 1402/06/29
7050272 استعلام قیمت اصلاح تابلو - کنترل پذیر نمودن و هوشمند سازی امور نواحی برق ملایر استان همدان 1402/06/26 1402/06/29
7049660 استعلام قیمت پروژه نوسازی استان همدان 1402/06/26 1402/07/03
صفحه 1 از 85