مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
5722741 استعلام شاخه زنی شبکه فشار ضعیف شماره 1 و شاخه زنی شبکه فشار ضعیف شماره 2 1401/07/02 1401/07/09
5722175 استعلام تعمیرات پست شهری و روستایی 1401/07/02 1401/07/11
5722169 استعلام برکناری و جمع آوری برق های غیر مجاز شهری و روستایی 1401/07/02 1401/07/11
5716997 استعلام خطوط فشار ضعیف شهری و روستایی 1401/06/30 1401/07/10
5715886 استعلام تعمیر و نگهداری روشنایی معابر شهری و روستایی سری 2 1401/06/30 1401/07/10
5711468 استعلام نصب ارت شماره یک و تست ارت پست و تست ارت 1401/06/29 1401/07/02
5709771 استعلام برکناری و نصب تجهیزات حفاظت مانوری شبکه فشار متوسط 1401/06/28 1401/07/06
5709302 استعلام اصلاح وبهینه سازی، برکناری و جابجایی شبکه ف ض هوایی و تعویض پایه فرسوده، برکناری و اصلاح روشنایی معابر کوچه چشمه ساران 1401/06/28 1401/07/02
5709182 استعلام نصب ارت فشار ضعیف و جابجایی سکسیونر گازی گیان و برکناری و تعویض سطح مقطع فیدر ناسیونال 1401/06/28 1401/07/06
5709136 استعلام اصلاح و بهینه سازی، برکناری و جابجایی شبکه فشار ضعیف از محل عوارض روستایی شماره 3 قهاوند 1401/06/28 1401/07/02
5709120 استعلام اصلاح و بهینه سازی، برکناری و جابجایی شبکه فشار ضعیف از محل عوارض روستایی شماره 4 قهاوند 1401/06/28 1401/07/02
5709107 استعلام نصب روشنایی ابتدای جاده سولان تااحداثی معابرجدید و رفح حریم ترانس آقای صالحی 1401/06/28 1401/07/02
5708895 استعلام اجرای دستورکارهای شاخه زنی شبکه فشار ضعیف شماره 1 و شاخه زنی شبکه فشار ضعیف شماره2 1401/06/28 1401/07/02
5705399 استعلام احداث پست هوایی و شبکه ف.م پست هوایی و احداث فیدر ف.ض زمینی پست هوایی روستایی ورازانه و کرک سفلی 1401/06/27 1401/07/04
5705391 استعلام احداث شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف پست هوایی شهرک دکتر حسابی 1401/06/27 1401/07/04
5688900 استعلام برونسپاری اتفاقات و عملیات بخش خزل 1401/06/23 1401/07/02
5687987 استعلام تنخواه اصلاح بهینه سازی روستایی- افزایش قدرت پست دهپیاز 1401/06/23 1401/06/28
5687955 استعلام برکناری و رفع حریم امامعلی صفایی 1401/06/23 1401/07/02
5684908 استعلام تعمیرات پست شهری و روستایی 1401/06/22 1401/06/30
5683520 استعلام قرارداد با پیمانکار جهت محور24 ساعته 1401/06/22 1401/06/27
صفحه 1 از 59