کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7706987 استعلام قیمت آنتی A ،B،D استان آذربایجان غربی 1402/12/05 1402/12/09
7702031 استعلام قیمت اتورفراکتومتر به همراه تیبل استان آذربایجان غربی 1402/12/03 1402/12/08
7696496 استعلام قیمت کیسه زباله مشکی،کیسه زباله زرد چایی،کیسه زباله سفید جهت پسماند دارو استان آذربایجان غربی 1402/12/02 1402/12/07
7690836 استعلام قیمت گاز بی خط و خط دار نیم کیلویی استان آذربایجان غربی 1402/12/01 1402/12/05
7690593 استعلام قیمت لانگ گاز 40*50 استان آذربایجان غربی 1402/12/01 1402/12/05
7689313 استعلام قیمت امیلاز 100 سی سی استان آذربایجان غربی 1402/12/01 1402/12/03
7686576 استعلام قیمت دستمال کاغذی معمولی و دستمال کاغذی رولی استان آذربایجان غربی 1402/11/30 1402/12/03
7686022 استعلام قیمت آنتی هیومن استان آذربایجان غربی 1402/11/30 1402/12/03
7685997 استعلام قیمت تروپونین-کیت سیتولوژی استان آذربایجان غربی 1402/11/30 1402/12/03
7685964 استعلام قیمت آنتی A ،B،D استان آذربایجان غربی 1402/11/30 1402/12/03
7685907 استعلام قیمت ویال ESR دستگاهی استان آذربایجان غربی 1402/11/30 1402/12/03
7685878 استعلام قیمت آمپول کنترل level2 و آمپول کنترل level3 استان آذربایجان غربی 1402/11/30 1402/12/02
7685813 استعلام قیمت کنترل هماتولوژی نرمال استان آذربایجان غربی 1402/11/30 1402/12/02
7685805 استعلام قیمت کیت سنجش گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز اریتروسیتیک استان آذربایجان غربی 1402/11/30 1402/12/03
7685796 استعلام قیمت محیط کشت استوارت استان آذربایجان غربی 1402/11/30 1402/12/02
7685709 استعلام قیمت 1-لیوان یکبار مصرف شفاف40000 عدد / 2-لیوان بزرگ یکبار مصرف گاواژ 10000عدد / 3-ظرف تکخانه یکبار مصرف 20000 عدد / 4-تیغ اصلاح مرغوب200 بسته / 5-ژیلت مرغوب 1000 عدد / 6-باطری نیم قلمی مر... استان آذربایجان غربی 1402/11/30 1402/12/03
7685399 استعلام قیمت کاپ BT میکرو 1/5 سی سی و 0/5 سی سی استان آذربایجان غربی 1402/11/30 1402/12/03
7685393 استعلام قیمت محلول ایزوتون و لایز سیسمکس استان آذربایجان غربی 1402/11/30 1402/12/03
7685212 استعلام قیمت کابل الکتروکاردیوگراف 3 لید برای دستگاه الکتروشوک فیلیپس استان آذربایجان غربی 1402/11/30 1402/12/03
7684908 استعلام قیمت بیمه ساختمان ها و تاسیسات، انبارها ، اثاثه لوازم وتجهیزات اداری ، موچودی انبارها شامل بیمه آتش سوزی، صاعقه ، زلزله ، انفجار،آتشفشان و سیل استان آذربایجان غربی 1402/11/30 1402/12/03
صفحه 1 از 402