کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7833151 استعلام قیمت اجرای رنگ آمیزی پارکینگ ها و توقفگاههای سطح شهر بیرجند استان خراسان جنوبی 1403/01/26 1403/01/29
7833030 استعلام قیمت اجرای نمای المان شهدای گمنام استان خراسان جنوبی 1403/01/26 1403/01/29
7807938 استعلام قیمت اجرای رنگ آمیزی پارکینگ ها و توقفگاههای سطح شهر بیرجند استان خراسان جنوبی 1403/01/16 1403/01/20
7801574 استعلام قیمت خرید سم و کود جهت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری استان خراسان جنوبی 1403/01/14 1403/01/18
7789611 استعلام قیمت خرید سامانه اتوماسیونی فرم ساز و فرآیند ساز جهت فناوری اطلاعات و ارتباطات استان خراسان جنوبی 1402/12/27 1403/01/07
7788945 استعلام قیمت خرید میلگرد استان خراسان جنوبی 1402/12/27 1403/01/07
7776671 استعلام قیمت خرید سم و کود جهت سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری شهرداری بیرجند بشرح مشخصات فنی پیوست استان خراسان جنوبی 1402/12/22 1402/12/26
7764435 استعلام قیمت خرید سم و کود جهت سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری بیرجند استان خراسان جنوبی 1402/12/19 1402/12/22
7748540 استعلام قیمت درخواست خرید رنگ ترافیکی سفید و زرد جهت پروژه استقبال از بهار بشرح مشخصات فنی پیوست استان خراسان جنوبی 1402/12/14 1402/12/17
7748366 استعلام قیمت اجرای رنگ آمیزی پارکینگ ها و توقفگاههای سطح شهر استان خراسان جنوبی 1402/12/14 1402/12/17
7682508 استعلام قیمت خرید موزائیک پلیمری طرح چرمی جهت پیاده روسازی خیابان 17شهریور استان خراسان جنوبی 1402/11/29 1402/12/02
7635702 استعلام قیمت خریدسنگ چینی نیریزسفید و ... جهت کف سازی محوطه مسجدباغ مفاخر شهرداری استان خراسان جنوبی 1402/11/16 1402/11/21
7594299 استعلام قیمت خرید میلگرد و آهن و ... استان خراسان جنوبی 1402/11/08 1402/11/11
7550778 استعلام قیمت خرید کابل مسی و مفصل حرارتی جهت شبکه برق باغ مفاخر استان خراسان جنوبی 1402/10/26 1402/10/30
7530257 استعلام قیمت خرید باتری 12 ولت 65 آمپر جهت فرهنگ سرای شهرداری استان خراسان جنوبی 1402/10/20 1402/10/24
7522955 استعلام قیمت خرید سنگ چینی نیریز سفید و ... جهت کف سازی محوطه مسجد باغ مفاخر شهرداری استان خراسان جنوبی 1402/10/19 1402/10/23
7520478 استعلام قیمت خریدرزسفید،رزمهندسی و ... جهت باغ مفاخرشهرداری استان خراسان جنوبی 1402/10/18 1402/10/21
7515545 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای دیوارسنگی پارکینگ و پله شمالی باغ مفاخر استان خراسان جنوبی 1402/10/17 1402/10/20
7515532 استعلام قیمت تهبه مصالح و اجرای کف سازی محوطه محل کوشک باغ مفاخر استان خراسان جنوبی 1402/10/17 1402/10/20
7514188 استعلام قیمت تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده فلزی باغ استان خراسان جنوبی 1402/10/17 1402/10/20
صفحه 1 از 67