مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
5727055 استعلام خرید یک دستگاه هیدروکن 4*36به شرح مشخصات پیوست- 1401/07/06 1401/07/10
5727001 استعلام خرید تعدادی گل به شرح مشخصات پیوست- 1401/07/06 1401/07/10
5721846 استعلام خرید دوربین تحت شبکه و دستگاه ذخیره ساز و ... 1401/07/02 1401/07/09
5718222 استعلام ساخت ونصب چند دستگاه استرابورد وسازه تبلیغاتی 1401/06/31 1401/07/07
5718114 استعلام تهیه مصالح واحداث دیوار با بلوک سیمانی با رویه سیمان طوسی به شرح مشخصات پیوست- 1401/06/31 1401/07/07
5714195 استعلام خرید یک دستگاه هیدروکن 1401/06/30 1401/07/04
5710603 استعلام اجرای پروژه زنده گیری سگهای بلاصاحب به شرح مشخصات پیوست- 1401/06/29 1401/07/06
5707803 استعلام خرید سم ومالاتیون ومحافظ تنه وغیره به شرح مشخصات پیوست - 1401/06/28 1401/07/02
5691340 استعلام بیمه مسولیت جامع مدنی شهرداری 1401/06/24 1401/06/30
5680964 استعلام زنده گیری سگهای بلا صاحب 1401/06/21 1401/06/24
5674327 استعلام خرید ماسه شکسته 06 به مقدار 7000تن به شرح مشخصات پیوست 1401/06/20 1401/06/27
5671636 استعلام خرید و نصب دستگاه هواکش تهویه .تهیه مصالح اجرا ونصب دریچه ها ی مربوط به تخلیه دود به همراه شاسی کشی 1401/06/19 1401/06/24
5668392 استعلام خرید کود پتاس وکود روی محلول وغیره 1401/06/17 1401/06/22
5668259 استعلام خرید سم ومالاتیون ومحافظ تنه وغیره به شرح مشخصات پیوست - 1401/06/17 1401/06/22
5654084 استعلام اجرای پروژه زنده گیری سگهای بلا صاحب 1401/06/13 1401/06/17
5643473 استعلام اجرای آبیاری نوین بلوار 1401/06/09 1401/06/14
5631823 استعلام خرید و نصب دستگاه هواکش ، تهیه مصالح ، اجرا و نصب دریچه های مربوط به تخلیه دود به همراه شاسی کشی 1401/06/07 1401/06/12
5627316 استعلام خرید ماسک غواصی و لباس غواصی و قایق بادی 1401/06/06 1401/06/09
5622913 استعلام بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری بیرجند به شرح مشخصات پیوست- 1401/06/05 1401/06/08
5616156 استعلام خرید مقدار ی سنگ نما و درپوش و ... 1401/06/02 1401/06/07
صفحه 1 از 53