مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام خرید دوربین بهمراه نصب 1400/07/26 1400/07/29
استعلام خرید خدمت برپایه ساعت 1400/07/26 1400/07/29
استعلام لوله کشی چیلر جدید ساختمان 1400/07/26 1400/07/28
استعلام تکمیل اتصال خط ایستگاه تقلیل فشار و اجرای خط فلزی موتور خانه ساختمان 1400/07/26 1400/07/28
استعلام تعمیرات و بهسازی ساختمانی پانسیونهای پرستاری 1400/07/25 1400/08/01
استعلام خرید کامپیوتر 1400/07/25 1400/07/28
استعلام اجرای و تهیه پروژه گازکشی موتور خانه 1400/07/25 1400/07/28
استعلام پکیج گرمایشی زمینی کندانسینک 1400/07/22 1400/07/26
استعلام فعالیتهای خدمات پشتیبانی 1400/07/22 1400/07/25
استعلام اجرای زمین ورزشی سالن 22بهمن 1400/07/20 1400/07/25
استعلام احداث پایگاه اورژانس 115 1400/07/18 1400/07/21
استعلام اجاره فروشگاه مواد غذایی 1400/07/18 1400/07/21
استعلام خرید اقلام جهت راه اندازی برق چیلر 1400/07/17 1400/07/20
استعلام جذب نیروی خدماتی 1400/07/10 1400/07/17
استعلام خرید خدمت بر پایه ساعت به تعداد سه نفر به مدت یکسال 1400/07/08 1400/07/11
استعلام خرید دوربین بهمراه نصب جهت پایش تصویری بیمارستان 1400/07/07 1400/07/11
استعلام ساخت پایگاه اورژانس 1400/07/03 1400/07/07
استعلام بازسازی وتعمیر بخش عفونی بیمارستان 1400/07/03 1400/07/07
استعلام خرید دوربین بهمراه نصب جهت پایش تصویری 1400/06/31 1400/07/04
استعلام خرید،نصب وراه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان سیب سوران 1400/06/29 1400/07/04
صفحه 1 از 19