مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام تجدید استعلام تعمیر و رفع اتفاق 1398/12/26 1398/12/27
استعلام تعمیرات شبکه وخطوط انتقال 1398/12/24 1398/12/25
استعلام تعمیر و رفع اتفاق لوله های آبرسانی 1398/12/23 1398/12/24
استعلام آبرسانی 1398/12/12 1398/12/20
استعلام آبرسانی مجتمع 1398/12/08 1398/12/13
استعلام بها جهت : تجدید استعلام ارتقا و بازسازی تاسیسات برقی سرپل ذهاب و کرمانشاه-اسناد بر اساس فایل راهنما و دعوتنامه تکمیل گردد. 1398/12/07 1398/12/13
استعلام برقرسانی 1398/12/07 1398/12/13
استعلام خرید تجهیزات آبرسانی شامل شیر فلکه، شیر یکطرفه، شیر تخلیه هوا،کیت انشعاب خانگی و دریچه چدنی 1398/12/07 1398/12/13
استعلام تجدید استعلام آبرسانی بازارچه مرزی 1398/12/07 1398/12/13
استعلام تجدید استعلام آبرسانی مجتمع 1398/12/05 1398/12/07
استعلام بها جهت : آبرسانی مجتمع جگیران روستا 1398/12/03 1398/12/06
استعلام آبرسانی مجتمع 1398/12/02 1398/12/04
استعلام آبرسانی مجتمع 1398/11/30 1398/12/07
استعلام آبرسانی مجتمع 1398/11/30 1398/12/07
استعلام آبرسانی مجتمع 1398/11/30 1398/12/07
استعلام خرید شیر آلات شامل شیر فلکه،شیر یکطرفه،شیر تخلیه هوا،کیت انشعاب خانگی،دریچه چدنی کنتور- 1398/11/29 1398/12/06
استعلام برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ 1398/11/24 1398/11/29
استعلام تعمیر و نگهداری و تجهیز ایستگاه پمپاژ 1398/11/24 1398/11/29
استعلام نصب تجهیزات برقی 1398/11/24 1398/11/29
استعلام بازسازی تاسیسات برقی ایستگاه های پمپاژ 1398/11/24 1398/11/29
صفحه 1 از 17