کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7066736 استعلام قیمت حفر چاههای جذبی زیر کذر های سطح استان استان اصفهان 1402/06/30 1402/07/04
7060111 استعلام قیمت خرید 100 عدد موکاپات(2کاپ) با جنس آلومینیومی(با بسته بندی چوبی) استان اصفهان 1402/06/28 1402/07/04
7059960 استعلام قیمت تعمیرات و بازسازی ابنیه و برق ساختمان اداری استان اصفهان 1402/06/28 1402/07/04
7055619 استعلام قیمت اجرای شیار لرزاننده طولی و عرضی در راههای حوزه استحفاظی استان اصفهان و نقاط پرتصادف استان اصفهان 1402/06/27 1402/07/01
7050686 استعلام قیمت شن زمستانی با دانه بندی 3-8 شهرستان فلاورجان مطابق اسناد پیوست استان اصفهان 1402/06/26 1402/07/03
7050631 استعلام قیمت شن زمستانی با دانه بندی 3-8 شهرستان نطنز مطابق اسناد پیوست استان اصفهان 1402/06/26 1402/07/03
7050203 استعلام قیمت شن زمستانی با دانه بندی 3-8 استان اصفهان 1402/06/26 1402/07/03
7050188 استعلام قیمت شن زمستانی با دانه بندی 3-8 استان اصفهان 1402/06/26 1402/07/03
7049637 استعلام قیمت بسته آموزش ایمنی همایش راهوران محله (800 بسته) با 3 لگوی چاپ شده استان اصفهان 1402/06/26 1402/06/29
7046188 استعلام قیمت خرید بشکه ایمنی مربوط به محور های شریانی ، غیر شریانی و نقاط پر تصادف استان اصفهان 1402/06/22 1402/06/28
7044901 استعلام قیمت شن زمستانی با دانه بندی 3-8 استان اصفهان 1402/06/22 1402/07/01
7044587 استعلام قیمت شن زمستانی با دانه بندی 3-8 استان اصفهان 1402/06/22 1402/07/01
7044301 استعلام قیمت شن زمستانی استان اصفهان 1402/06/22 1402/07/01
7043270 استعلام قیمت شن زمستانی با دانه بندی 3-8 استان اصفهان 1402/06/22 1402/06/29
7043070 استعلام قیمت شن زمستانی با دانه بندی 3-8 شهرستان شهرضا مطابق اسناد پیوست استان اصفهان 1402/06/22 1402/06/29
7042942 استعلام قیمت شن زمستانی با دانه بندی 3-8 استان اصفهان 1402/06/22 1402/06/29
7041755 استعلام قیمت شن زمستانی با دانه بندی 3-8 استان اصفهان 1402/06/21 1402/06/28
7041367 استعلام قیمت شن زمستانی با دانه بندی 3-8 استان اصفهان 1402/06/21 1402/06/28
7041055 استعلام قیمت شن زمستانی با دانه بندی 3-8 استان اصفهان 1402/06/21 1402/06/28
7040947 استعلام قیمت شن زمستانی استان اصفهان 1402/06/21 1402/06/27
صفحه 1 از 102