کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
5330873 استعلام قیمت فرم خام بیمارستانی استان اصفهان 1401/03/21 1401/03/25
5319406 استعلام قیمت چاپ پک پرونده اورزژانس استان اصفهان 1401/03/21 1401/03/25
5319346 استعلام قیمت شینسل سینه مرغ منجمد بدون گوشواره بدون چربی استان اصفهان 1401/03/21 1401/03/25
5316290 استعلام قیمت گوشت گوساله منجمد فقط ران وسردست استان اصفهان 1401/03/19 1401/03/23
5301571 استعلام قیمت شینسل سینه مرغ منجمد بدون گوشواره بدون چربی استان اصفهان 1401/03/16 1401/03/21
5299034 استعلام قیمت شینسل ران بوقلمون منجمد استان اصفهان 1401/03/13 1401/03/18
5298092 استعلام قیمت ماهی قزل استان اصفهان 1401/03/12 1401/03/18
5287129 استعلام قیمت ایرانکد مشابه-گوشت گوسفندبدون استخوان بدون دنبه بدون سایر زایده ها-منجمد - گوشت خالص ران سردست وگردن استان اصفهان 1401/03/12 1401/03/18
5287105 استعلام قیمت ایرانکد مشابه-گوشت گوسفندبدون استخوان بدون دنبه بدون سایر زایده ها-منجمد - گوشت خالص ران سردست وگردن استان اصفهان 1401/03/12 1401/03/18
5260648 استعلام قیمت دمپایی مردانه استان اصفهان 1401/03/08 1401/03/12
5260474 استعلام قیمت کیف ابزار خلبانی استان اصفهان 1401/03/08 1401/03/11
5260219 استعلام قیمت ملحفه استان اصفهان 1401/03/08 1401/03/12
5260163 استعلام قیمت دستمال کاغذی جعبه ای و رولی استان اصفهان 1401/03/08 1401/03/12
5260033 استعلام قیمت سفتی باکس استوانه ای استان اصفهان 1401/03/08 1401/03/12
5259973 استعلام قیمت پتو تک نفره استان اصفهان 1401/03/08 1401/03/12
5258082 استعلام قیمت گوشت گوسفند بدون استخوان بدون دنبه استان اصفهان 1401/03/08 1401/03/11
5257639 استعلام قیمت ایرانکد مشابه-برنج دانه بلند کیفیت مرغوب درکیسه های 10کیلوپی- با مشخصات کامل بهداشتی استان اصفهان 1401/03/08 1401/03/12
5257567 استعلام قیمت ایرانکد مشابه - لوازم التحریر طبق لیست- استان اصفهان 1401/03/08 1401/03/12
5257356 استعلام قیمت ماهی قزل سایز250تا300گرم استان اصفهان 1401/03/08 1401/03/11
5257041 استعلام قیمت شینسل ران بوقلمون منجمد استان اصفهان 1401/03/08 1401/03/11
صفحه 1 از 96